Νόμος 3074/02 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Μεταβατικές ρυθμίσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι υπηρετούντες, κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου Επιθεωρητές Ελεγκτές και Βοηθοί Επιθεωρητές Ελεγκτές εξακολουθούν να ασκούν καθήκοντα, μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας επανάκρισής τους, κατά την πρόβλεψη της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου.

 

2. Κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί, κατ' εξουσιοδότηση των νόμων [Ν] 2477/1997 (ΦΕΚ 59/Α/1997), 2738/1999 (ΦΕΚ 180/Α/1999) και 2839/2000 (ΦΕΚ 196/Α/2000)

εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την έκδοση των αντιστοίχων, που προβλέπονται από τις σχετικές εξουσιοδοτικές διατάξεις του παρόντος νόμου.

 

3. Η παράγραφος 6 του άρθρου 5 του νόμου 2738/1999 (ΦΕΚ 180/Α/1999), όπως προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 20 του νόμου 3051/2002 (ΦΕΚ 220/Α/2002) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. Κατά τη διεξαγωγή των Συλλογικών Διαπραγματεύσεων του έτους 2002 η κατά την παράγραφο 1 καταληκτική προθεσμία των διαπραγματεύσεων και της διαδικασίας μεσολάβησης ορίζεται αντί της 10-09-2002 η 29-11-2002.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 18 του άρθρου 119 του νόμου 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.