Νόμος 3051/02

Ν3051/2002: Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3051/2002: Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις, (ΦΕΚ 220/Α/2002), 30-09-2002.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Ρυθμίσεις για τις συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές

 

Άρθρο 2: Λειτουργική Ανεξαρτησία

Άρθρο 3: Προσωπική ανεξαρτησία - Νομικό καθεστώς μελών

Άρθρο 4: Προσωπικό των ανεξάρτητων αρχών

Άρθρο 5: Τελικές και Μεταβατικές διατάξεις

 

Κεφάλαιο Β: Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994)

 

Άρθρο 6: Τροποποίηση διατάξεων των άρθρων 15 και 16 του νόμου 2190/1994

Άρθρο 7: Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 17 του νόμου 2190/1994

Άρθρο 8: Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 18 του νόμου 2190/1994

Άρθρο 9: Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 21 του νόμου 2190/1994

 

Κεφάλαιο Γ: Λοιπές συναφείς ρυθμίσεις

 

Άρθρο 10: Ειδικά θέματα που σχετίζονται με προσλήψεις

Άρθρο 11: Καθορισμός θέσεων προστατευόμενων ατόμων

 

Κεφάλαιο Δ: Ρυθμίσεις για το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού

 

Άρθρο 12: Ρυθμίσεις για το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού

Άρθρο 13

 

Κεφάλαιο Ε: Τελικές και μεταβατικές διατάξεις - ισχύς

 

Άρθρο 15: Διαφορές που αναφύονται κατά την εκλογική διαδικασία στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης

Άρθρο 19

Άρθρο 20: Ρύθμιση διαφόρων θεμάτων αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης

Άρθρο 21: Διαγωνισμοί του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού για πρόσληψη εκπαιδευτικών Επαναληπτικές εξετάσεις μαθητών Ενιαίου Λυκείου

Άρθρο 22: Θέματα προσωπικού Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Άρθρο 24

Άρθρο 25: Ισχύς

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 20-09-2002

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.