Νόμος 3139/03 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 2206/1994


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 και η παράγραφος 6 του άρθρου 1 του νόμου 2206/1994 (ΦΕΚ 62/Α/1994) καταργούνται.

 

2. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 3 του νόμου 2206/1994 (ΦΕΚ 62/Α/1994) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

 

{Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνων, στα καζίνα της χώρας επιτρέπεται να παίζονται και άλλα παιχνίδια, εκτός των παραπάνω, εφ' όσον αυτά λειτουργούν νόμιμα σε τουλάχιστον ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και ο κανονισμός διεξαγωγής του κάθε παιχνιδιού.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.