Νόμος 3166/03 - Άρθρο 29

Άρθρο 29: Έναρξη ισχύος - Καταργούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται οι διατάξεις:

 

των παραγράφων 1 έως 7 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 506/1976, όπως ισχύει,
των άρθρων 16, 17, 18, 19, της περίπτωσης 2 του εδαφίου Α' της παραγράφου 2 του άρθρου 24 και των παραγράφων 3 και 6 του άρθρου 30 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 258/1993, όπως ισχύει,
της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 261/1997,
του εδαφίου β' της παραγράφου 13 του άρθρου 1, της παραγράφου 23 του άρθρου 1, του εδαφίου δ' της παραγράφου 11 του άρθρου 6, της παραγράφου 4 του άρθρου 10 και του εδαφίου ε' της παραγράφου 15 του άρθρου 12 του νόμου 2328/1995,
του εδαφίου γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 84 του νόμου 2725/1999,
του εδαφίου γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 2644/1998,
των εδαφίων β', γ' και δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του νόμου [Ν] 1746/1988,
του προτελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 2863/2000,
του στοιχείου α) της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του νόμου [Ν] 2079/1992,
καθώς και κάθε άλλη διάταξη, γενική ή ειδική, που είναι αντίθετη ή ρυθμίζει διαφορετικά το αντικείμενο των διατάξεων του νόμου αυτού.

 

2. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.