Νόμος 3185/03 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Εξαίρεση του Ελληνικά Ταχυδρομεία από την υπαγωγή του σε διατάξεις που αφορούν το δημόσιο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία και οι θυγατρικές τους εταιρείες δεν υπάγονται στις ακόλουθες διατάξεις:

 

1. Του νόμου [Ν] 2346/1995 Δαπάνες κίνησης των μετακινουμένων προσώπων με εντολή του Δημοσίου εντός και εκτός της Επικράτειας για εκτέλεση υπηρεσίας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 220/Α/1995) και του νόμου 2685/1999 Κάλυψη δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 35/Α/1999).

 

2. Του άρθρου 1 παράγραφος 1 Α εδάφια 10, 11, 12, 13 και 14 του νόμου 2647/1998 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 237/Α/1998).

 

3. Του άρθρου 9 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 101/1973 Περί συστάσεως Υπηρεσίας Μηχανοργανώσεως και Υπολογιστών παρά το Υπουργείο Προγραμματισμού και Κυβερνητικής Πολιτικής (ΦΕΚ 173/Α/1973).

 

4. Του άρθρου 90 του νόμου 2362/1995 Δημόσιο Λογιστικό - Έλεγχος Δαπανών και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 247/Α/1995) και του άρθρου 21 του νομοθετικού διατάγματος της [Ν] 26-06-1944 Περί Κώδικα Νόμων Δικών Δημοσίου (ΦΕΚ 139/Α/1944).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.