Νόμος 3185/03 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Διατάξεις για θέματα προσωπικού Ελληνικά Ταχυδρομεία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι θυγατρικές εταιρίες του Ελληνικά Ταχυδρομεία, στο μετοχικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν ιδιώτες με ποσοστό τουλάχιστον 50%, εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994).

 

2. Προσωπικό του Ελληνικά Ταχυδρομεία δύναται να αποσπάται σε θυγατρικές του εταιρείες, που έχουν συσταθεί ή θα συσταθούν ή και σε άλλες εταιρείες στις οποίες τα Ελληνικά Ταχυδρομεία συμμετέχουν.

 

3. Η πρόσληψη του έκτακτου προσωπικού του Ελληνικά Ταχυδρομεία και των θυγατρικών του εταιρειών αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικά Ταχυδρομεία ή της θυγατρικής του εταιρείας κατά παρέκκλιση των διατάξεων της Πράξης 55/1998 (ΦΕΚ 252/Α/1998), όπως εκάστοτε ισχύει

 

4. Ο Ελληνικά Ταχυδρομεία μπορεί να προσλαμβάνει, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του νόμου 2190/1994 και της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου [Π] 55/1998, όπως εκάστοτε ισχύουν, φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για τις περιόδους των εορτών των Χριστουγέννων, του Πάσχα, καθώς και για την περίοδο του καλοκαιριού και την περίοδο των εκλογών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που δεν θα υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες το χρόνο. Η απασχόληση των φοιτητών δυνάμει της παρούσας διάταξης δεν υπολογίζεται ως προϋπηρεσία ή ως εμπειρία αυτών. Για την επιλογή των φοιτητών λαμβάνεται υπόψη η οικογενειακή, η οικονομική κατάσταση και ο τόπος κατοικίας αυτών και της οικογένειάς τους.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.