Νόμος 3185/03 - Άρθρο 28

Άρθρο 28: Καταργούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου καταργούνται οι εξής διατάξεις:

 

1. Το νομοθετικό διάταγμα [Ν] 496/1970 Περί οργανώσεως και λειτουργίας των Ταχυδρομείων (ΦΕΚ 73/Κ/1970), εκτός των άρθρων 1, 2, 3, 4, καθώς και των άρθρων 17 και 18 που ισχύει για όσο χρόνο ο Ελληνικά Ταχυδρομεία είναι φορέας παροχής της καθολικής υπηρεσίας.

 

2. Το βασιλικό διάταγμα [ΒΔ] 804/1970 Περί κυρώσεως του Καταστατικού των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΦΕΚ 271/Α/1970) και το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 277/1975 Περί της νομικής μορφής λειτουργίας της ταχυδρομικής υπηρεσίας δια το μετά την 30-04-1975 χρονικό διάστημα (ΦΕΚ 83/Α/1975).

 

3. Η υπουργική απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών 83588/2531/1996 Περί προσαρμογής των διατάξεων του Καταστατικού του Ελληνικά Ταχυδρομεία στις διατάξεις του νόμου 2414/1996 (ΦΕΚ 1142/Β/1996).

 

4. Το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 295/1986, Δομή, ρόλος και τρόπος διοίκησης και λειτουργίας της κοινωνικοποιημένης Επιχείρησης Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΦΕΚ 133/Α/1986).

 

5. Το άρθρο 41 του νόμου [Ν] 1959/1991 Για τις οδικές μεταφορές, τις επικοινωνίες και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 123/Α/1991).

 

6. Η παράγραφος 3 του άρθρου 7, το εδάφιο ι)δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 6, η παράγραφος 1 του άρθρου 10, τα άρθρα 8, 9, 15 και 16 του νόμου [Ν] 2668/1998 Οργάνωση του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 282/Α/1998) και οποιαδήποτε άλλη διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.