Νόμος 3185/03 - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το άρθρο 14 του νόμου [Ν] 2668/1998 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 14: Υποχρεώσεις ταχυδρομικών επιχειρήσεων

 

1. Οι επιχειρήσεις που παρέχουν ταχυδρομικές υπηρεσίες οφείλουν:

 

α. Να τηρούν το απόρρητο της αλληλογραφίας.

 

β. Να τηρούν τους κανονισμούς της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης σε ό,τι αφορά τη μεταφορά επικίνδυνων ταχυδρομικών αντικειμένων.

 

γ. Να παρέχουν ισότιμη μεταχείριση όλων των χρηστών.

 

δ. Να μη διακυβεύουν την εθνική άμυνα και ασφάλεια.

 

ε. Να διασφαλίζουν την προστασία των δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών και την προστασία της ιδιωτικής ζωής.

 

στ. Να τηρούν το Χάρτη Υποχρεώσεων προς τον Καταναλωτή.

 

ζ. Να τηρούν τις διατάξεις περί προστασίας του περιβάλλοντος και της χωροταξίας.

 

2. Οι επιχειρήσεις που παρέχουν ταχυδρομικές υπηρεσίες υπό καθεστώς ειδικής άδειας οφείλουν επιπλέον:

 

α. Να διασφαλίζουν τη συνεχή παροχή των ταχυδρομικών υπηρεσιών τους καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της άδειάς τους.

 

β. Να τηρούν λογιστικό σύστημα με χωριστούς λογαριασμούς για τις υπηρεσίες της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του παρόντος.

 

γ. Να καταβάλλουν τη συνεισφορά στο ταμείο σύμφωνα με το άρθρο 20 του παρόντος.

 

δ. Να τηρούν τις αρχές τιμολόγησης σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 17 του παρόντος νόμου και να κοινοποιούν τα τιμολόγιά τους στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.