Νόμος 3185/03 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Διατάξεις που αφορούν τον Ελληνικά Ταχυδρομεία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το σύνολο των αυτοκινήτων, που ανήκουν στα Ελληνικά Ταχυδρομεία για όσο χρόνο ο Ελληνικά Ταχυδρομεία είναι ο φορέας παροχής της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας, εξαιρείται από τις απαγορεύσεις και τους περιορισμούς της κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Δημόσιας Τάξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών με αριθμό οίκοθεν ΔΜΕΟ/στ/1894/Φ919/1997 (ΦΕΚ 684/Β/1997), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία καθιερώνει μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας.

 

2. Τα φορτηγά αυτοκίνητα του Ελληνικά Ταχυδρομεία, για όσο χρόνο ο Ελληνικά Ταχυδρομεία είναι ο φορέας παροχής της καθολικής υπηρεσίας, εξαιρούνται από τις απαγορεύσεις και τους περιορισμούς της κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Δημόσιας Τάξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών, με αριθμό 24994/2639/2003 (ΦΕΚ 503/Β/2003), η οποία καθιερώνει μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων σε τμήματα των εθνικών οδών σε όλη τη διάρκεια του έτους.

 

3. Ο φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας μπορεί, με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, να συστήσει Φιλοτελικό Μουσείο, στο οποίο θα μεταβιβάσει το σύνολο της φιλοτελικής του περιουσίας (συλλογές γραμματοσήμων κ.λ.π.). Το καταστατικό του Φιλοτελικού Μουσείου εγκρίνεται από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών. Το Μουσείο ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο και εποπτεύεται από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται τα σχετικά με τη διοίκηση, τη χρηματοδότηση και τη στελέχωση του ιδρύματος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 καταργήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 27 του νόμου 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/2013).

 

4. Ο φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας υποχρεούται να καταθέτει άνευ ανταλλάγματος στην Υπηρεσία Φιλοτελικού και Ταχυδρομικού Μουσείου 10 αντίγραφα κάθε νέας έκδοσης γραμματοσήμων ή φακέλων ή άλλων ταχυδρομικών αντικειμένων. Η υποχρέωση αυτή δύναται να εγγράφεται και στην σύμβαση ανάθεσης που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 21 του νόμου 4053/2012 (ΦΕΚ 44/Α/2012) και στην παράγραφο 2 του άρθρου 7 του νόμου 4053/2012.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 27 του νόμου 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/2013).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.