Νόμος 3190/03 - Άρθρο 11

Άρθρο 11


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών συνιστώνται επτά θέσεις τακτικού προσωπικού, από τις οποίες δύο θέσεις κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού και πέντε θέσεις κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων. Ως τυπικά προσόντα για την πλήρωση των παραπάνω θέσεων ορίζονται τα προβλεπόμενα κατά κλάδο από το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 194/1988 (ΦΕΚ 84/Α/1988).

 

2. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του νόμου 2741/1999, όπως αυτή έχει αντικατασταθεί με την παράγραφο 16 του άρθρου 37 του νόμου 3066/2002 (ΦΕΚ 232/Α/2002), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Στους αποσπασμένους υπαλλήλους μπορεί να ανατίθενται καθήκοντα Προϊσταμένου οργανικών μονάδων του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων, μόνο στην περίπτωση έλλειψης μόνιμων υπαλλήλων με τα ίδια κατάλληλα προσόντα και ο χρόνος της απόσπασης αυτών θεωρείται, ως προς όλες τις έννομες συνέπειες, ότι διανύθηκε στην υπηρεσία από την οποία αποσπάσθηκαν.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.