Νόμος 3229/04 - Άρθρο 20

Άρθρο 20


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι άδειες λειτουργίας επιχειρήσεων καζίνων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του νόμου 2206/1994 (ΦΕΚ 62/Α/1994) και δεν έχουν χορηγηθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος καταργούνται. Για τις χορηγηθείσες άδειες παραμένει σε ισχύ η παράγραφος 4 του άρθρου 1 του νόμου 2206/1994 (ΦΕΚ 62/Α/1994).

 

2. Στις επιχειρήσεις καζίνων της χώρας επιτρέπεται να παίζονται τυχερά παιχνίδια υπό την προϋπόθεση ότι αυτά παίζονται νόμιμα σε ένα τουλάχιστον κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, σύμφωνα με πιστοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών και Αρχών των χωρών αυτών (regulated market).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.