Νόμος 3229/04

Ν3229/2004: Εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης, εποπτεία και έλεγχος τυχερών παιχνιδιών, Εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3229/2004: Εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης, εποπτεία και έλεγχος τυχερών παιχνιδιών, εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 38/Α/2004), 10-02-2004.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης

 

Άρθρο 1: Σύσταση

Άρθρο 3: Αρμοδιότητες

Άρθρο 5: Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 6: Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

Άρθρο 8: Γενικός Διευθυντής

Άρθρο 9: Πόροι

Άρθρο 10: Οργανισμός της Επιτροπής

Άρθρο 11: Οικονομικός έλεγχος - Προϋπολογισμός - Απολογισμός

 

Κεφάλαιο Β: Εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων και άλλες διατάξεις

 

Άρθρο 15

 

Κεφάλαιο Γ: Επιτροπή εποπτείας και ελέγχου τυχερών παιχνιδιών και θέματα λειτουργίας καζίνο

 

Άρθρο 16

Άρθρο 17: Αρμοδιότητες της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Τυχερών Παιχνιδιών

Άρθρο 18

Άρθρο 19

Άρθρο 20

Άρθρο 22

Άρθρο 23: Μεταβατικές διατάξεις

 

Κεφάλαιο Δ: Άλλες διατάξεις

 

Άρθρο 27

Άρθρο 29

Άρθρο 30

Άρθρο 32: Θέματα Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 10-02-2004.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.