Νόμος 3252/04 - Άρθρο 43

Άρθρο 43


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 8 του άρθρου 11 του νόμου 2889/2001, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 12 του άρθρου 19 του νόμου 3106/2003 (ΦΕΚ 30/Α/2003) και τα εδάφια 1 και 4)α της παραγράφου Δ του άρθρου 20 του νόμου 3172/2003 (ΦΕΚ 197/Α/2003) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{8. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συγκροτούνται Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής και Αξιολόγησης των Επιμελητών Α' και Β' Ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας, ανά ειδικότητα, ως ακολούθως:

 

α) Πρώτο Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής και Αξιολόγησης, αρμόδιο για την περιοχή ευθύνης των Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας και Πρόνοιας Α' και Β' Αττικής, με έδρα του την έδρα του Α' Περιφερειακού Συστήματος Υγείας και Πρόνοιας Αττικής,

β) Δεύτερο Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής και Αξιολόγησης, αρμόδιο για την περιοχή ευθύνης του Γ' Περιφερειακού Συστήματος Υγείας και Πρόνοιας Αττικής, των Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας και Πρόνοιας Α' και Β' Νοτίου Αιγαίου και Βορείου Αιγαίου και του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας και Πρόνοιας Κρήτης, με έδρα του την έδρα του Γ' Περιφερειακού Συστήματος Υγείας και Πρόνοιας Αττικής,

γ) Τρίτο Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής και Αξιολόγησης, αρμόδιο για την περιοχή ευθύνης των Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας και Πρόνοιας Α' και Β' Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με έδρα του την έδρα του Α' Περιφερειακού Συστήματος Υγείας και Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας,

δ) Τέταρτο Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής και Αξιολόγησης, αρμόδιο για την περιοχή ευθύνης των Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας και Πρόνοιας Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου, με έδρα του την έδρα του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας και Πρόνοιας Δυτικής Ελλάδας,

ε) Πέμπτο Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής και Αξιολόγησης, αρμόδιο για την περιοχή ευθύνης των Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας και Πρόνοιας Ηπείρου και Ιονίων Νήσων, με έδρα του την έδρα του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας και Πρόνοιας Ηπείρου,

στ) Έκτο Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής και Αξιολόγησης, αρμόδιο για την περιοχή ευθύνης των Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας και Πρόνοιας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, με έδρα του την έδρα του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας και Πρόνοιας Θεσσαλίας,

ζ) Έβδομο Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής και Αξιολόγησης, αρμόδιο για την περιοχή ευθύνης του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας και Πρόνοιας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με έδρα του την έδρα του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας και Πρόνοιας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και

η) Όγδοο Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής και Αξιολόγησης, αρμόδιο για την περιοχή ευθύνης του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας και Πρόνοιας Κρήτης, με έδρα του την έδρα του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας και Πρόνοιας Κρήτης.

 

Η θητεία των εισηγητών και των μελών των Περιφερειακών Συμβουλίων Επιλογής και Αξιολόγησης είναι διετής.

 

Α. Τα Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής και Αξιολόγησης Επιμελητών Α' και Β' Ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας είναι πενταμελή και αποτελούνται από:

 

α) Τον Διοικητή του Νοσοκομείου, για θέση ιατρού του οποίου γίνεται η κρίση, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του τον Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας του ίδιου Νοσοκομείου. Όταν πρόκειται για ιατρό Κέντρου Υγείας, προεδρεύει ο Διοικητής του Νοσοκομείου με το οποίο συνδέεται λειτουργικά το Κέντρο Υγείας, με αναπληρωτή του τον Διευθυντή ή τον αρχαιότερο ιατρό του Κέντρου Υγείας. Αν δεν υπάρχει λειτουργική σύνδεση του Κέντρου Υγείας με Νοσοκομείο, προεδρεύει ο Διευθυντής του Κέντρου Υγείας, με αναπληρωτή του τον αρχαιότερο ιατρό του Κέντρου Υγείας.

 

β) Δύο Διευθυντές ή Αναπληρωτές Διευθυντές ή Επιμελητές Α' Ιατρούς Εθνικού Συστήματος Υγείας, με τους αναπληρωτές τους, της ίδιας ή συναφούς με αυτή για την οποία γίνεται η κρίση ειδικότητας, οι οποίοι προτείνονται από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας.

 

γ) Έναν Διευθυντή ή Αναπληρωτή Διευθυντή ή Επιμελητή Α' Ιατρό Εθνικού Συστήματος Υγείας, με τον αναπληρωτή του, της ίδιας ή συναφούς με αυτή για την οποία γίνεται η κρίση ειδικότητας, ο οποίος προτείνεται από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

 

δ) τον Διευθυντή του οικείου Τμήματος ή Κλινικής, με το νόμιμο αναπληρωτή του, της ίδιας ή συναφούς με αυτή για την οποία γίνεται η κρίση ειδικότητας, που προτείνεται από τη Γενική Συνέλευση του οικείου Ιατρικού Τμήματος, σύμφωνα με το εδάφιο Γ της παρούσας παραγράφου.

 

Ως εισηγητές ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από σχετική πρόταση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, δύο (2) Διευθυντές Ιατροί Εθνικού Συστήματος Υγείας, με τους αναπληρωτές τους, της ίδιας ή συναφούς με αυτή για την οποία γίνεται η κρίση ειδικότητας. Οι εισηγητές παρευρίσκονται στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου χωρίς δικαίωμα ψήφου.

 

Β. Τα Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής και Αξιολόγησης Επιμελητών Β' Ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας είναι πενταμελή και αποτελούνται από:

 

α) Τον Διοικητή του Νοσοκομείου, για θέση ιατρού του οποίου γίνεται η κρίση, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του τον Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας του ίδιου Νοσοκομείου. Όταν πρόκειται για ιατρό Κέντρου Υγείας, προεδρεύει ο Διοικητής του Νοσοκομείου με το οποίο συνδέεται λειτουργικά το Κέντρο Υγείας, με αναπληρωτή του τον Διευθυντή ή τον αρχαιότερο ιατρό του Κέντρου Υγείας.

 

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει λειτουργική σύνδεση του Κέντρου Υγείας με Νοσοκομείο, προεδρεύει ο Διευθυντής του Κέντρου Υγείας, με αναπληρωτή του τον αρχαιότερο ιατρό του Κέντρου Υγείας.

 

β) Δύο (2) Επιμελητές Α' Ιατρούς Εθνικού Συστήματος Υγείας, με τους αναπληρωτές τους, της ίδιας ή συναφούς με αυτή για την οποία γίνεται η κρίση ειδικότητας, οι οποίοι προτείνονται από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας.

 

γ) Έναν (1) Επιμελητή Α' Ιατρό Εθνικού Συστήματος Υγείας, με τον αναπληρωτή του, της ίδιας ή συναφούς με αυτή για την οποία γίνεται η κρίση ειδικότητας, ο οποίος προτείνεται από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

 

δ) Τον Διευθυντή του οικείου Τμήματος ή Κλινικής με το νόμιμο αναπληρωτή του. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει Διευθυντής του Τμήματος ή της Κλινικής, συμμετέχει ο Διευθυντής του οικείου τομέα. Όταν πρόκειται για θέση ιατρού Κέντρου Υγείας συμμετέχει ένας Διευθυντής ή Επιμελητής Α', ιατρός Εθνικού Συστήματος Υγείας του οικείου Κέντρου Υγείας, της ίδιας ή συναφούς ειδικότητας με αυτήν για την οποία γίνεται η κρίση, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Πρόεδρο του οικείου Περιφερειακού Συστήματος Υγείας και Πρόνοιας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει Διευθυντής ή Επιμελητής Α' στο Κέντρο Υγείας, ορίζεται από τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας και Πρόνοιας, Διευθυντής ή Επιμελητής Α' από άλλο Κέντρο Υγείας του οικείου Περιφερειακού Συστήματος Υγείας και Πρόνοιας.

 

Ως εισηγητές ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από σχετική πρόταση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, δύο (2) Επιμελητές Α' Ιατροί Εθνικού Συστήματος Υγείας, με τους αναπληρωτές τους, της ίδιας ή συναφούς με αυτή για την οποία γίνεται η κρίση ειδικότητας. Οι εισηγητές παρευρίσκονται στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου χωρίς δικαίωμα ψήφου.

 

Όταν πρόκειται για κρίση οδοντιάτρων, ως Μέλη των Περιφερειακών Συμβουλίων Επιλογής και Αξιολόγησης Επιμελητών Α' και Β' Ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας, εκτός του Διοικητή με τον αναπληρωτή του, ορίζονται οδοντίατροι. Τα Μέλη των Περιφερειακών Συμβουλίων Επιλογής και Αξιολόγησης Επιμελητών Α' και Β', εκτός από τον Διοικητή του Νοσοκομείου για θέση του οποίου γίνεται η κρίση και του αναπληρωτή του, προτείνονται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την αποστολή σχετικής πρόσκλησης στον αρμόδιο φορέα. Εάν κάποιος φορέας δεν προτείνει εμπρόθεσμα το μέλος, αυτό ορίζεται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

Τα κριτήρια επιλογής και αξιολόγησης των υποψηφίων για θέσεις Επιμελητών Α' και Β' Ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Μέχρι την έκδοση της απόφασης αυτής εφαρμόζεται για την επιλογή η υπουργική απόφαση αριθμόν οίκοθεν ΔΥ/13Α/39832/04-12-1997 Ιεράρχηση

 

των κριτηρίων κρίσης και αξιολόγησης υποψηφίων για θέσεις του κλάδου ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΦΕΚ 1088/Β/1997) και για την αξιολόγηση η υπουργική απόφαση αριθμόν οίκοθεν Υ10Α/ΓΠ/19940/17-10-2001 Κριτήρια αξιολόγησης των ιατρών κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΦΕΚ 1440/Β/2001).

 

Όταν πρόκειται για κρίση θέσης Επιμελητών Α' και Β' Ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας, για την οποία μπορούν να είναι υποψήφιοι ιατροί περισσοτέρων της μίας ειδικοτήτων, αρμόδιο Συμβούλιο Επιλογής για την κρίση ορίζεται το Συμβούλιο της πρώτης, κατά τη σειρά που ορίζεται στον Οργανισμό του Νοσοκομείου, ειδικότητας. Για την κρίση θέσης Παιδοκαρδιολογίας, Παιδονευρολογίας, Παιδοαιματολογίας, Παιδογαστρεντερολογίας, Παιδονεφρολογίας, Παιδοενδοκρινολογίας και Παιδοαλλεργιολογίας αρμόδιο είναι το Συμβούλιο της Παιδιατρικής Ειδικότητας.

 

Όταν πρόκειται για επιλογή Επιμελητών Α' και Β' Ιατρών / Οδοντιάτρων Εθνικού Συστήματος Υγείας Νοσοκομείων ή Κέντρων Υγείας, τα οποία λειτουργούν για πρώτη φορά ή στα οποία δεν έχουν τοποθετηθεί ο Διευθυντής της Ιατρικής Υπηρεσίας ή του Κέντρου Υγείας, το μέλος της περίπτωσης α', με τον αναπληρωτή του, ορίζεται από άλλο Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας του οικείου Περιφερειακού Συστήματος Υγείας και Πρόνοιας, με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

Γ. Η αντιστοιχία των Ιατρικών Τμημάτων με τις έδρες των Περιφερειακών Συμβουλίων Επιλογής και Αξιολόγησης Επιμελητών Α' και Β' Ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας έχει ως εξής:

 

α. Ιατρικό Τμήμα Αθηνών με το Πρώτο και το Δεύτερο Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής και Αξιολόγησης.

β. Ιατρικό Τμήμα Θεσσαλονίκης με το Τρίτο Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής και Αξιολόγησης.

γ. Ιατρικό Τμήμα Πατρών με το Τέταρτο Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής και Αξιολόγησης.

δ. Ιατρικό Τμήμα Ιωαννίνων με το Πέμπτο Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής και Αξιολόγησης.

ε. Ιατρικό Τμήμα Θεσσαλίας με το Έκτο Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής και Αξιολόγησης.

στ. Ιατρικό Τμήμα Αλεξανδρούπολης με το Έβδομο Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής και Αξιολόγησης.

ζ. Ιατρικό Τμήμα Κρήτης με το Όγδοο Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής και Αξιολόγησης.

 

Η αντιστοιχία των Οδοντιατρικών Τμημάτων με τις έδρες των Περιφερειακών Συμβουλίων Επιλογής και Αξιολόγησης Οδοντιάτρων Εθνικού Συστήματος Υγείας έχει ως εξής:

 

α. Οδοντιατρικό Τμήμα Αθηνών με το Πρώτο, Δεύτερο, Τέταρτο και Όγδοο Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής και Αξιολόγησης.

 

β. Οδοντιατρικό Τμήμα Θεσσαλονίκης με το Τρίτο, Πέμπτο, Έκτο και Έβδομο Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής και Αξιολόγησης.

 

2. Η παράγραφος 9 του άρθρου 11 του νόμου 2889/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{9. Τα Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής και Αξιολόγησης λειτουργούν σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 9 του άρθρου 37 του νόμου 2519/1997 για τη λειτουργία των Συμβουλίων Κρίσης και Επιλογής Ιατρικού και Οδοντιατρικού Προσωπικού Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων.}

 

3. Η παράγραφος 10 του άρθρου 11 του νόμου 2889/2001 καταργείται.

 

4. Η παράγραφος 11 του άρθρου 11 του νόμου 2889/2001, όπως τροποποιήθηκε με το εδάφιο 4)β της παραγράφου Δ του άρθρου 20 του νόμου 3172/2003, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{11. Στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συνιστώνται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για κάθε ειδικότητα, Συμβούλια Επιλογής και Αξιολόγησης Διευθυντών Ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας.

 

Η θητεία των εισηγητών και των μελών των Συμβουλίων Επιλογής και Αξιολόγησης Διευθυντών Ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας είναι διετής.

 

Τα Συμβούλια Επιλογής και Αξιολόγησης αποτελούνται από:

 

α) Τον Διοικητή του Νοσοκομείου, για θέση ιατρού του οποίου γίνεται η κρίση, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του τον Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας του ίδιου Νοσοκομείου. Όταν πρόκειται για Διευθυντή Ιατρό Κέντρου Υγείας, προεδρεύει ο Διοικητής του Νοσοκομείου με το οποίο συνδέεται λειτουργικά το Κέντρο Υγείας, με αναπληρωτή του τον Διευθυντή ή τον αρχαιότερο ιατρό του Κέντρου Υγείας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει λειτουργική σύνδεση του Κέντρου Υγείας με Νοσοκομείο, προεδρεύει ο Διευθυντής του Κέντρου Υγείας, με αναπληρωτή του τον αρχαιότερο ιατρό του Κέντρου Υγείας.

 

β) Δύο (2) Διευθυντές Ιατρούς Εθνικού Συστήματος Υγείας με τους αναπληρωτές τους, της ίδιας ή συναφούς με αυτή για την οποία γίνεται η κρίση ειδικότητας, οι οποίοι προτείνονται από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας.

 

γ) Έναν (1) Διευθυντή Ιατρό Εθνικού Συστήματος Υγείας, με τον αναπληρωτή του, της ίδιας ή συναφούς με αυτή για την οποία γίνεται η κρίση ειδικότητας, ο οποίος προτείνεται από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

 

δ) Έναν (1) Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημιακής Σχολής της Επικράτειας, με τον αναπληρωτή του, της ίδιας ή συναφούς με αυτή για την οποία γίνεται η κρίση ειδικότητας, που προτείνεται από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος.

 

Ως εισηγητές ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από σχετική πρόταση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, δύο (2) Διευθυντές Ιατροί Εθνικού Συστήματος Υγείας, με τους αναπληρωτές τους, της ίδιας ή συναφούς με αυτή για την οποία γίνεται η κρίση ειδικότητας. Οι εισηγητές παρευρίσκονται στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου χωρίς δικαίωμα ψήφου. Όταν πρόκειται για κρίση οδοντιάτρων, ως Μέλη των Συμβουλίων Επιλογής και Αξιολόγησης Διευθυντών Ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας, εκτός του Διοικητή και του αναπληρωτή του, ορίζονται οδοντίατροι

 

Τα Μέλη των Συμβουλίων Επιλογής και Αξιολόγησης Διευθυντών Ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας, εκτός του Διοικητή του Νοσοκομείου για θέση του οποίου γίνεται η κρίση και του αναπληρωτή του, προτείνονται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την αποστολή σχετικής πρόσκλησης στον αρμόδιο φορέα. Εάν κάποιος φορέας δεν προτείνει εμπρόθεσμα το μέλος, αυτό ορίζεται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μπορεί να συγκροτούνται περισσότερα του ενός Συμβούλια Επιλογής και Αξιολόγησης για την ίδια ειδικότητα.

 

Τα κριτήρια επιλογής και αξιολόγησης των υποψηφίων για θέσεις Διευθυντών Ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Μέχρι την έκδοση της απόφασης αυτής εφαρμόζονται για την επιλογή η υπουργική απόφαση υπ' αριθμόν οίκοθεν ΔΥ/13Α/39832/04-12-1997 Ιεράρχηση των κριτηρίων κρίσης και αξιολόγησης υποψηφίων για θέσεις του κλάδου Ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΦΕΚ 1088/Β/1997) και για την αξιολόγηση η υπουργική απόφαση υπ' αριθμόν οίκοθεν Υ10Α/ΓΠ/19940/17-10-2001 Κριτήρια αξιολόγησης των ιατρών κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΦΕΚ 1440/Β/2001).

 

Ως τόπος των συνεδριάσεων ορίζεται η Αθήνα. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης παρέχουν την αναγκαία διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη για τη λειτουργία των Συμβουλίων Επιλογής και Αξιολόγησης.

 

Όταν πρόκειται για κρίση θέσης Διευθυντών, για την οποία μπορούν να είναι υποψήφιοι ιατροί περισσοτέρων της μίας ειδικοτήτων, αρμόδιο Συμβούλιο Επιλογής για την κρίση ορίζεται το Συμβούλιο της πρώτης, κατά τη σειρά που ορίζεται στον Οργανισμό του Νοσοκομείου, ειδικότητας. Για την κρίση θέσης Παιδοκαρδιολογίας, Παιδονευρολογίας, Παιδοαιματολογίας, Παιδογαστρεντερολογίας, Παιδονεφρολογίας, Παιδοενδοκρινολογίας και Παιδοαλλεργιολογίας αρμόδιο είναι το Συμβούλιο της Παιδιατρικής Ειδικότητας.

 

Όταν πρόκειται για επιλογή Διευθυντών Ιατρών / Οδοντιάτρων Εθνικού Συστήματος Υγείας Νοσοκομείων ή Κέντρων Υγείας, τα οποία λειτουργούν για πρώτη φορά ή στα οποία δεν έχουν τοποθετηθεί ο Διευθυντής της Ιατρικής Υπηρεσίας ή του Κέντρου Υγείας, το μέλος της περίπτωσης α', με τον αναπληρωτή του, ορίζεται από άλλο Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας του οικείου Περιφερειακού Συστήματος Υγείας και Πρόνοιας με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.}

 

5. Η παράγραφος 14 του άρθρου 11 του νόμου 2889/2001, όπως τροποποιήθηκε με τα εδάφια 2, 3 της παραγράφου Δ του άρθρου 20 του νόμου 3172/2003 (ΦΕΚ 197/Α/2003) και τις παραγράφου 3 και 6 του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 3204/2003 (ΦΕΚ 296/Α/2003), καταργείται.

 

6. Οι υπηρετούντες, κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού, μόνιμοι Επιμελητές Α', εφόσον συμπληρώνουν πενταετή υπηρεσία στον ίδιο βαθμό, χωρίς να έχουν εν τω μεταξύ κριθεί για κατάληψη ομοιόβαθμης θέσης, αξιολογούνται, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων της παραγράφου 13 του άρθρου 11 του νόμου 2889/2001, από τα Συμβούλια Αξιολόγησης Επιμελητών Α' του παρόντος νόμου. Με την ίδια διαδικασία και τις ίδιες προϋποθέσεις αξιολογούνται από τα αντίστοιχα Συμβούλια Αξιολόγησης Επιμελητών και όσοι Επιμελητές Ιατροί μονιμοποιηθούν μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

 

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συγκροτείται, σε κάθε Νοσοκομείο Εθνικού Συστήματος Υγείας, πενταμελές Συμβούλιο, το οποίο είναι αρμόδιο για θέματα εξέλιξης ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας κατά τις διατάξεις του άρθρου 35 του νόμου 2519/1997. Το Συμβούλιο αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

 

α) το Διοικητή της οικείας Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας ως πρόεδρο, με αναπληρωτή του τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας,

 

β) Το Διοικητή του Νοσοκομείου, με αναπληρωτή του τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου,

 

γ) το Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας, ο οποίος είναι εισηγητής των θεμάτων που εισάγονται προς συζήτηση, με αναπληρωτή του τον αρχαιότερο τομεάρχη του Νοσοκομείου,

 

δ) τον Πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, με αναπληρωτή του τον αρχαιότερο ιατρό Διευθυντή του Νοσοκομείου,

 

ε) το Διευθυντή του οικείου Τμήματος ή Κλινικής ή το Διευθυντή του Κέντρου Υγείας στο οποίο ανήκει ο κρινόμενος ιατρός, με το νόμιμο αναπληρωτή του, και, αν αυτός δεν υπάρχει, τον εκτελούντα χρέη διευθυντή ή τον αρχαιότερο ιατρό του οικείου Τμήματος, Κλινικής ή Κέντρου Υγείας.

 

Το Συμβούλιο συνέρχεται ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13, 14 και 15 του νόμου 2690/1999.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 22 του νόμου 3402/2005 (ΦΕΚ 258/Α/2005).

 

7. Οι διαδικασίες Επιλογής και Αξιολόγησης Επιμελητών Α' και Β' Ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας και Διευθυντών Ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας που εκκρεμούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, παραπέμπονται στα Συμβούλια Επιλογής και Αξιολόγησης που προβλέπονται στο παρόν άρθρο. Στις περιπτώσεις αυτές η κρίση ή αξιολόγηση γίνεται εξ αρχής, σε οποιοδήποτε στάδιο και αν βρίσκεται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.