Νόμος 3402/05

Ν3402/2005: Αναδιοργάνωση του συστήματος αιμοδοσίας και λοιπές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3402/2005: Αναδιοργάνωση του συστήματος αιμοδοσίας και λοιπές διατάξεις, (ΦΕΚ 258/Α/2005), 17-10-2005.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Αναδιοργάνωση του συστήματος αιμοδοσίας

 

Άρθρο 1: Βασικές αρχές

Άρθρο 2: Σύσταση Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας

Άρθρο 3: Εποπτεία - Έλεγχος

Άρθρο 4: Σκοπός

Άρθρο 5: Όργανα διοίκησης

Άρθρο 6: Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 7: Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

Άρθρο 8: Πόροι

Άρθρο 9: Εθνικό Κέντρο Παρασκευής Παραγώγων Αίματος ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

Άρθρο 10: Κέντρα Αίματος και Νοσοκομειακές Υπηρεσίες Αιμοδοσίας

Άρθρο 11: Προσωπικό - Οργάνωση Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας

Άρθρο 12: Συντήρηση αίματος σε ιδιωτικές κλινικές

Άρθρο 13: Ποινικές Κυρώσεις

Άρθρο 14: Επιτροπή Αιμοδοσίας

Άρθρο 15: Μεταβατικές διατάξεις

 

Κεφάλαιο Β: Λοιπές διατάξεις

 

Άρθρο 16: Προϋπηρεσία ιατρών στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο

Άρθρο 17: Δρεπανοκυτταρική και μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία

Άρθρο 18

Άρθρο 19: Τροποποίηση του άρθρου 5 του νόμου 2161/1993

Άρθρο 20: Μετονομασία του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας

Άρθρο 22: Αξιολόγηση ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας

Άρθρο 23: Ινστιτούτο Αναπτυξιακής Αποκατάστασης

Άρθρο 26: Ρύθμιση θεμάτων του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου

Άρθρο 28: Παράταση προθεσμίας προσαρμογής στο προεδρικό διάταγμα 235/2000

Άρθρο 32

Άρθρο 33: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 13-10-2005

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.