Νόμος 3254/04 - Άρθρο 21

Άρθρο 21


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο τέλος της περίπτωσης α' της παραγράφου 12 του άρθρου 8 του νόμου 3207/2003 (ΦΕΚ 302/Α/2003), όπως ισχύει μετά την προσθήκη εδαφίων με το άρθρο 6 του νόμου 3243/2004 (ΦΕΚ 103/Α/2004), προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Ειδικότερα στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, του Λιμενικού και Πυροσβεστικού Σώματος αντί της χορήγησης πλήρους διατροφής δύναται να καταβάλλεται η αξία αυτής σε χρήμα. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού καθορίζεται το ύψος του αντιτίμου της δικαιούμενης πλήρους διατροφής, η διαδικασία και ο τρόπος χορήγησής του και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Το κατά τα ανωτέρω καταβαλλόμενο ποσό δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος και κρατήσεις υπέρ τρίτων.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.