Νόμος 3310/05 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Τελικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Απαγορεύονται μέτρα, μέσα, πρακτικές ή συμπεριφορές ισοδύναμου αποτελέσματος που οδηγούν στην καταστρατήγηση των διατάξεων του νόμου αυτού. Οι προβλεπόμενες στο νόμο αυτόν κυρώσεις επιβάλλονται και σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμπράττει ή συνεργεί ή συμμετέχει, με σκοπό την καταστρατήγηση των διατάξεων του νόμου αυτού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 καταργήθηκε από την παράγραφο 2 του άρθρου 11 του νόμου 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/2005).

 

1. (πρώην 2) Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη ή ρυθμίζει διαφορετικά το αντικείμενο του νόμου αυτού καταργείται εκτός αν άλλως ορίζεται από τις επί μέρους διατάξεις του.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 11 του νόμου 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/2005).

 

2. (πρώην 3) Όπου η ισχύουσα νομοθεσία παραπέμπει στις καταργούμενες διατάξεις, εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις του νόμου αυτού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.