Νόμος 3414/05 - Άρθρο 11

Άρθρο 11


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το άρθρο 13 του νόμου 3310/2005 καταργείται.

 

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 14 του νόμου 3310/2005 καταργείται.

 

3. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 14 του νόμου 3310/2005 αναριθμούνται σε παραγράφους 1 και 2 αντιστοίχως.

 

4. Η αναριθμούμενη παράγραφος 1 του άρθρου 14 του νόμου 3310/2005 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{1. Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα του νόμου αυτού καταργείται, εκτός αν άλλως ορίζεται από τις επί μέρους διατάξεις του και τις διατάξεις της κοινοτικής έννομης τάξης για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, όπως ισχύουν κάθε φορά.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.