Νόμος 3345/05 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Καταστήματα Κεντρικής Δημοτικής Αγοράς του Δήμου Αθηναίων και του Οργανισμού Κεντρικής Αγοράς Αθηνών και χώροι στάθμευσης στα κέντρα διασκέδασης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, μαζί με τους κοινόχρηστους χώρους τους, που λειτουργούν στην Κεντρική Δημοτική Αγορά και στη Βαρβάκειο Αγορά του Δήμου Αθηναίων, καθώς και για όσα ανήκουν στον Οργανισμό Κεντρικής Αγοράς Αθηνών και λειτουργούν στο Δήμο Αγίου Ιωάννη Ρέντη και της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης, δεν απαιτείται χορήγηση άδειας νομιμοποίησης υφιστάμενων εγκαταστάσεων και αυτοτελούς άδειας ίδρυσης και λειτουργίας. Οι γενικοί όροι λειτουργίας των ανωτέρω καταστημάτων, των θέσεων πώλησης προϊόντων, η επιβολή των διοικητικών και άλλων κυρώσεων, η προσωρινή ή οριστική λειτουργία των ανωτέρω αγορών, καθώς και οι υγειονομικοί όροι, που αναφέρονται αποκλειστικά στα πωλούμενα είδη και στις εγκαταστάσεις, διέπονται από τις παραγράφους 6 και επόμενες του άρθρου 43 της Α1Β/8577/1983 υγειονομικής διάταξης (ΦΕΚ 256/Α/1983).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 158 του νόμου 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α/2019).

 

2. Η υποχρέωση που επιβάλλεται στους κατόχους αδειών λειτουργίας κέντρων διασκέδασης, για τη δημιουργία χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις των άρθρων 1 και 2 του προεδρικού διατάγματος 257/2001 (ΦΕΚ 46/Α/2001), πρέπει να έχει εκπληρωθεί έως την 31-12-2006.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.