Νόμος 3399/05

Ν3399/2005: Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Προσαρμογή στη νέα ΚΑΠ και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3399/2005: Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Προσαρμογή στη νέα ΚΑΠ και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 255/Α/2005), 17-10-2005.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο 1: Τοπικά Κέντρα Αγροτικής Ανάπτυξης

Άρθρο 2: Ρύθμιση θεμάτων νέων αγροτών

Άρθρο 3: Ρύθμιση θεμάτων αναδασμού

Άρθρο 4: Κτίρια και κτιριακές εγκαταστάσεις κτηνοπτηνοτροφικών μονάδων

Άρθρο 5: Σύσταση Αυτοτελούς Υπηρεσίας Ελέγχου Εισαγόμενων Αγροτικών Προϊόντων

Άρθρο 6: Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις

Άρθρο 7: Διευρυμένη Ομάδα Εργασίας ανά προϊόν

Άρθρο 8: Σύστημα παροχής συμβουλών σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις με βάση τον Κανονισμό (ΕΚ) 1782/2003

Άρθρο 9: Διαπιστευμένοι Αγροτικοί Σύμβουλοι

Άρθρο 10: Εγκεκριμένος κτηνίατρος

Άρθρο 11: Αγροτικά Μηχανήματα - Μεταφορά αγροτικών προϊόντων

Άρθρο 12: Ρύθμιση θεμάτων Ελληνικού Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων

Άρθρο 13: Τροποποίηση διατάξεων περί Οργανισμού Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης ΔΗΜΗΤΡΑ

Άρθρο 14: Ρύθμιση θεμάτων Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας

Άρθρο 15: Ρύθμιση θεμάτων Ελληνικού Οργανισμού Γάλακτος

Άρθρο 16: Ρύθμιση θεμάτων περί Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων

Άρθρο 17: Μητρώο Ερευνών και Μελετών

Άρθρο 18: Κύρωση απόφασης

Άρθρο 19: Προώθηση αγροτικών προϊόντων

Άρθρο 20: Λοιπές διατάξεις

Άρθρο 21: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 22

Άρθρο 23: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 17-10-2005

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.