Νόμος 3399/05 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Αγροτικά Μηχανήματα - Μεταφορά αγροτικών προϊόντων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του νόμου [Ν] 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α/1999), ως προς τον ορισμό του Αγροτικού Μηχανήματος, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Μηχάνημα Αγροτικό: Το μηχανοκίνητο όχημα που προορίζεται κυρίως για την εκτέλεση γεωργικών εργασιών (π.χ. αγρού, δάσους, κτηνοτροφικών, κηπευτικών, ανθοκομικών εκμεταλλεύσεων), τη μεταφορά προϊόντων ή προσώπων της αγροτικής εκμετάλλευσης του ιδιοκτήτη του αγροτικού μηχανήματος ή τη μεταφορά εφοδίων ή εργαλείων είτε αυτοτελώς είτε με τη λειτουργία φερόμενων ή ελκόμενων μηχανημάτων, εργαλείων, ρυμουλκών. Ο όρος αυτός περιλαμβάνει:

 

α) τους γεωργικούς ελκυστήρες κάθε μορφής και

 

β) τις αυτοπροωθούμενες μηχανές εκτέλεσης γεωργικών εργασιών.

 

Στις άδειες κυκλοφορίας αναγράφονται υποχρεωτικά τα βάρη και οι διαστάσεις του αγροτικού μηχανήματος.}

 

2. Η περίπτωση β' της παραγράφου 5 του άρθρου 21 του νόμου 3147/2003 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ορίζονται τα παράβολα για τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι Υπηρεσίες Απογραφής Γεωργικών Μηχανημάτων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων για την έκδοση της έκθεσης δοκιμής λειτουργικότητας, άδειας οδήγησης ή πτυχίου χειριστή αγροτικού μηχανήματος και άδειας κυκλοφορίας αγροτικού μηχανήματος, της άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη και ίδρυσης συνεργείου αγροτικών μηχανημάτων, καθώς και για την ηλεκτροδότηση γεωργικών εγκαταστάσεων.}

 

3. Η περίπτωση κ' της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 1959/1991, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 5 του νόμου 2801/2000 (ΦΕΚ 46/Α/2000), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{κ) Επιτρέπεται η χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φορτηγού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης, μικτού βάρους μέχρι δώδεκα χιλιάδων χιλιόγραμμων στους έχοντες μελισσοκομικές επιχειρήσεις, χωρίς την προϋπόθεση πραγματοποίησης των ακαθάριστων εσόδων, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 1959/1991, όπως αυτές ισχύουν σήμερα.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης των αδειών αυτών.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.