Νόμος 3458/06 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Έναρξη διαδικασίας εκκαθάρισης - Ενημέρωση των άλλων αρμόδιων αρχών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Αποκλειστικά αρμόδιες για να αποφασίζουν την έναρξη της διαδικασίας εκκαθάρισης πιστωτικού ιδρύματος που έχει την καταστατική του έδρα στην Ελλάδα, περιλαμβανομένων και των υποκαταστημάτων του που λειτουργούν σε άλλα κράτη - μέλη της Κοινότητας, είναι οι ελληνικές διοικητικές ή δικαστικές αρχές, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 3.

 

Η απόφαση των αρχών αυτών αναγνωρίζεται στο έδαφος όλων των κρατών - μελών, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη διατύπωση, και παράγει αποτελέσματα από τη στιγμή που θα αρχίσει να παράγει αποτελέσματα στην Ελλάδα. Προκειμένου περί πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την καταστατική τους έδρα σε άλλο κράτος - μέλος, αποκλειστικά αρμόδιες να αποφασίζουν την έναρξη διαδικασίας εκκαθάρισης των πιστωτικών αυτών ιδρυμάτων είναι οι αντίστοιχες αρχές του κράτους - μέλους αυτού, οι αποφάσεις των οποίων αναγνωρίζονται και παράγουν αποτελέσματα στην Ελλάδα με τον ίδιο όπως ανωτέρω τρόπο.

 

2. Οι ελληνικές διοικητικές ή δικαστικές αρχές οφείλουν να ενημερώνουν δια μέσου της Τράπεζας της Ελλάδος τις αρμόδιες αρχές του κράτους – μέλους υποδοχής για την απόφασή τους να κινήσουν τη διαδικασία εκκαθάρισης, καθώς και για τα συγκεκριμένα αποτελέσματα που μπορεί να έχει η διαδικασία αυτή. Η ενημέρωση πρέπει να γίνεται αμελλητί πριν από τη λήψη των μέτρων, ή, αν αυτό δεν είναι εφικτό, αμέσως μετά, με κάθε πρόσφορο μέσο.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.