Νόμος 3458/06 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Γνωμοδότηση των αρμόδιων αρχών πριν από την εκούσια εκκαθάριση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προκειμένου ένα πιστωτικό ίδρυμα με καταστατική έδρα στην Ελλάδα να εφαρμόσει διαδικασία εκούσιας εκκαθάρισης, πρέπει να ζητήσει με υποβολή σχετικού ερωτήματος δια μέσου των καταστατικών του οργάνων, τη γνώμη της Τράπεζας της Ελλάδος πριν από τη λήψη της απόφασης. Η έναρξη της διαδικασίας της εκούσιας εκκαθάρισης δεν εμποδίζει τις ελληνικές διοικητικές ή δικαστικές αρχές να λάβουν μέτρα εξυγίανσης ή εκκαθάρισης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.