Νόμος 3458/06 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Ανάκληση της άδειας λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 1Β του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 2076/1992 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1.Β. Η Τράπεζα της Ελλάδος αιτιολογεί και κοινοποιεί στους ενδιαφερομένους, στις αρμόδιες αρχές των κρατών - μελών υποδοχής και στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την απόφασή της για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος.}

 

2. Όταν η Τράπεζα της Ελλάδος ανακαλεί την άδεια λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος, τιθεμένου τούτου υπό εκκαθάριση (άρθρα 8 και 9 παράγραφος 1 του νόμου [Ν] 1665/1951), ενώ δεν έχουν ληφθεί μέτρα εξυγίανσης ή τα ληφθέντα έχουν αποτύχει, ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές των κρατών - μελών υποδοχής για την ανάκληση αυτή, προκειμένου να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εμποδίσουν το εν λόγω πιστωτικό ίδρυμα να προβεί σε νέες πράξεις στο έδαφός τους και να διασφαλίσουν τα συμφέροντα των καταθετών.

 

3. Η ανάκληση της άδειας λειτουργίας που προβλέπεται στην παράγραφο 2 δεν κωλύει τον εκκαθαριστή να εξακολουθήσει ορισμένες δραστηριότητες του πιστωτικού ιδρύματος στο βαθμό που απαιτείται ή ενδείκνυται για τις ανάγκες της εκκαθάρισης, υπό τον έλεγχο και την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.