Νόμος 3458/06 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Εκπλήρωση παροχών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τρίτοι, που προβαίνουν σε εκπλήρωση παροχής προς πιστωτικό ίδρυμα, το οποίο δεν είναι νομικό πρόσωπο και αποτελεί αντικείμενο διαδικασίας εκκαθάρισης που έχει αρχίσει σε άλλο κράτος - μέλος και όχι προς τον εκκαθαριστή της διαδικασίας αυτής και οι οποίοι αγνοούν την έναρξη της διαδικασίας εκκαθάρισης, ελευθερώνονται.

 

2. Τεκμαίρεται άγνοια του πιστωτή ως προς την έναρξη της διαδικασίας εκκαθάρισης, αν η παροχή έγινε πριν από τη δημοσίευση της απόφασης περί έναρξης της διαδικασίας αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 15. Αντίθετα, αν η παροχή έγινε μετά την προαναφερθείσα δημοσίευση θεσπίζεται μαχητό τεκμήριο γνώσης του πιστωτή.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.