Νόμος 3458/06 - Άρθρο 21

Άρθρο 21: Αποτελέσματα επί ορισμένων συμβάσεων και δικαιωμάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα αποτελέσματα των μέτρων εξυγίανσης ή της έναρξης διαδικασίας εκκαθάρισης για τις συμβάσεις και τις σχέσεις εργασίας διέπονται αποκλειστικά από το δίκαιο του κράτους - μέλους που διέπει τη σύμβαση εργασίας.

 

2. Τα αποτελέσματα των μέτρων εξυγίανσης ή της έναρξης διαδικασίας εκκαθάρισης για τις συμβάσεις που παρέχουν δικαίωμα καρπώσεως ακινήτου ή κτήσεως κυριότητας σε αυτό διέπονται αποκλειστικά από το δίκαιο του κράτους - μέλους στο έδαφος του οποίου βρίσκεται το ακίνητο. Το δίκαιο αυτό ορίζει και αν ένα περιουσιακό στοιχείο είναι κινητό ή ακίνητο.

 

3. Τα αποτελέσματα των μέτρων εξυγίανσης ή της έναρξης διαδικασίας εκκαθάρισης για τα δικαιώματα επί ακινήτου, πλοίου ή αεροσκάφους που καταχωρίζονται σε δημόσια βιβλία διέπονται αποκλειστικά από το δίκαιο του κράτους - μέλους που επιτάσσει την τήρηση του βιβλίου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.