Νόμος 3554/07 - Άρθρο 15

Άρθρο 15


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στους έχοντες το δικαίωμα νομιμοποίησης αυθαίρετων αλιευτικών καταφυγίων και άλλων λιμενικών εγκαταστάσεων που έχουν κατασκευαστεί από φορείς του Δημοσίου στον αιγιαλό, όπως το δικαίωμα αυτό προβλεπόταν από τις διατάξεις των παραγράφων 9 και 10 του άρθρου 27 του νόμου 2971/2001 (ΦΕΚ 285/Α/2001) και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 46 παράγραφος 16 του νόμου 3220/2004 (ΦΕΚ 15/Α/2004), παρέχεται εκ νέου προθεσμία 12 (δώδεκα) μηνών για την άσκησή του από τη δημοσίευση του παρόντος.

 

Υποβληθείσες αιτήσεις μετά την 31-12-2004 εξετάζονται επίσης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.