Νόμος 3688/08 - Άρθρο 11

Άρθρο 11


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1.Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του νόμου 3103/2003 (ΦΕΚ 23/Α/2003), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 11 του νόμου 3480/2006 (ΦΕΚ 161/Α/2006), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η διακίνηση προς τη Διεύθυνση Διαβατηρίων του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας των δικαιολογητικών έκδοσης διαβατηρίων ή άλλων εγγράφων ασφαλείας που κατά τις κείμενες διατάξεις εκδίδονται ή εκτυπώνονται από την ίδια ως άνω Διεύθυνση και των διαβατηρίων και λοιπών εγγράφων ασφαλείας προς τους ενδιαφερόμενους ανατίθεται σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ταχυδρομείου με σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών και των εν λόγω επιχειρήσεων.}

 

2.Μέχρι να καταρτισθεί και να τεθεί σε ισχύ η σύμβαση που προβλέπεται από το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του νόμου 3103/2003 (ΦΕΚ 23/Α/2003), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 11 του νόμου 3480/2006 (ΦΕΚ 161/Α/2006), το Ελληνικό Δημόσιο μπορεί να συνάψει σύμβαση με τα Ελληνικά Ταχυδρομεία διάρκειας μέχρι 2 ετών για τη διακίνηση:

 

α. των δικαιολογητικών έκδοσης διαβατηρίων προς τη Διεύθυνση Διαβατηρίων του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και των διαβατηρίων προς τους ενδιαφερομένους και

 

β. των άλλων εγγράφων ασφαλείας που κατά τις κείμενες διατάξεις εκδίδονται ή εκτυπώνονται από την ίδια ως άνω Διεύθυνση, καθώς και των σχετικών δικαιολογητικών έκδοσης τους.

 

3.Η διακίνηση των ως άνω εγγράφων από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία ενεργείται με τη διαδικασία που προβλέπεται από την περίπτωση γ' της παραγράφου 5 του άρθρου 19 του νόμου [Ν] 2668/1998 (ΦΕΚ 82/Α/1998).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.