Νόμος 3708/08 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η περίπτωση α' της παραγράφου 7 του άρθρου 41ΣΤ του νόμου 2725/1999, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 7 του νόμου 3057/2002 και αναριθμήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του νόμου 3262/2004, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α) α)α. Σε περίπτωση καταδίκης για πράξεις που αναγράφονται στις παραγράφους 1 έως 4 το δικαστήριο με την ίδια απόφαση απαγορεύει υποχρεωτικά στον υπαίτιο να προσέρχεται και να παρακολουθεί για χρονικό διάστημα έξι μηνών και, σε περίπτωση πρώτης υποτροπής ενός έτους, ή σε περίπτωση δεύτερης υποτροπής τριών ετών, ανεξαρτήτως χρόνου τέλεσης των παραβάσεων αυτών, αθλητικές συναντήσεις, στις οποίες μετέχει ομάδα του αγώνα κατά τον οποίο ή με αφορμή τον οποίο τελέστηκε η αξιόποινη πράξη ή και άλλες ομάδες. Επίσης, το δικαστήριο επιβάλλει υποχρεωτικά στον υπαίτιο, για όσο χρόνο διαρκεί η απαγόρευση, την υποχρέωση να εμφανίζεται, πριν από την έναρξη της αθλητικής συνάντησης, στο αστυνομικό τμήμα της κατοικίας ή διαμονής του και να παραμένει εκεί καθ' όλη τη διάρκεια της.

 

β)β. Αν οι ανωτέρω πράξεις τελέσθηκαν υπό περιστάσεις που μαρτυρούν ότι ο δράστης είναι επικίνδυνος για την ομαλή τέλεση των αθλητικών εκδηλώσεων, η απαγόρευση της περίπτωσης α)α' απαγγέλλεται για διάστημα δύο ετών και σε περίπτωση υποτροπής τεσσάρων ετών, ανεξαρτήτως χρόνου τέλεσης τους, εκτός αν η πράξη τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη.

 

γ)γ. Θεωρείται επιβαρυντική περίσταση και η επιβαλλόμενη ποινή προσαυξάνεται κατά ένα έτος από την αντίστοιχη προβλεπόμενη στις προηγούμενες παραγράφους, αν οι πράξεις του παρόντος άρθρου τελέσθηκαν από μέλος Λέσχης.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.