Νόμος 3708/08 - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μετά την παράγραφο 6 του άρθρου 41Α του νόμου 2725/1999, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 2 του νόμου 3057/2002 και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του νόμου 3262/2004 προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:

 

{7. α) Στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων της η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας δικαιούται να ζητεί και να λαμβάνει από οποιονδήποτε εμπλεκόμενο αθλητικό φορέα οποιαδήποτε πληροφορία, στοιχείο ή διευκρίνιση είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του έργου της.

 

β) Τα Μέλη και οι παρατηρητές της Διαρκούς Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας δικαιούνται, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, απρόσκοπτης εισόδου σε οποιοδήποτε χώρο της αθλητικής εγκατάστασης, πλην του χώρου των αποδυτηρίων των διαγωνιζόμενων ομάδων και των διαιτητών, όπου λαμβάνει χώρα η αθλητική συνάντηση. Η Αστυνομική Αρχή υποχρεούται να παρέχει συνδρομή στα Μέλη ή τους παρατηρητές της Διαρκούς Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τα άρθρα 159 και 161 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 141/1991 (ΦΕΚ 58/Α/1991), όπως αυτά ισχύουν.

 

γ) Η αδικαιολόγητη άρνηση παροχής στοιχείων, πληροφοριών ή διευκρινίσεων της περίπτωσης α' της παρούσας παραγράφου ή η παρεμπόδιση της απρόσκοπτης εισόδου των μελών ή παρατηρητών της Διαρκούς Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας στους χώρους της αθλητικής εγκατάστασης της περίπτωσης β' της παρούσας παραγράφου τιμωρείται με: α)α) Πειθαρχικές κυρώσεις κατά τους κανονισμούς του οικείου αθλήματος, μη αποκλειόμενης της παραπομπής του θέματος στον Αθλητικό Εισαγγελέα μετά από έκθεση του Προέδρου της Διαρκούς Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας και β)β) φυλάκιση τουλάχιστον δύο μηνών και χρηματική ποινή χιλίων έως δύο χιλιάδων ευρώ.}

 

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 41Α του νόμου 2725/1999, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του νόμου 3262/2004 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Συνιστάται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας (ΔΕΑΒ). Η Επιτροπή αποτελείται από:

 

α) τέσσερις (4) εκπροσώπους της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού από τους οποίους ένας ψυχολόγος και ένας κοινωνιολόγος,

β) έναν (1) ανώτερο ή ανώτατο αξιωματικό της Ελληνικής Αστυνομίας με εμπειρία στα θέματα που χειρίζεται η Επιτροπή, που υποδεικνύεται από τον Υπουργό Εσωτερικών,

γ) έναν (1) εκπρόσωπο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, και κατά περίπτωση, ανάλογα με το άθλημα του οποίου θέματα αντιμετωπίζει, από:

 

έναν (1) εκπρόσωπο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου Α' Εθνικής Κατηγορίας, έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου Β' και Γ' Εθνικής Κατηγορίας και έναν (1) εκπρόσωπο του Πανελληνίου Συνδέσμου Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών (ΠΣΑΠ), όταν πρόκειται για θέματα ποδοσφαίρου,
έναν (1) εκπρόσωπο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, έναν (1) εκπρόσωπο του Ελληνικού Συνδέσμου Ανωνύμων Καλαθοσφαιρικών εταιρειών (ΕΣΑΚΕ) και έναν (1) εκπρόσωπο του Πανελληνίου Συνδέσμου Αμειβομένων Καλαθοσφαιριστών (ΠΣΑΚ) όταν πρόκειται για θέματα καλαθοσφαίρισης,
έναν (1) εκπρόσωπο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης (ΕΟΠΕ) και έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Σωματείων Αμειβομένων Πετοσφαιριστών (ΕΣΑΠ), όταν πρόκειται για θέματα πετοσφαίρισης,
έναν (1) εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Χειροσφαίρισης Ελλάδος (ΟΧΕ) και έναν (1) εκπρόσωπο της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδος (ΚΟΕ), όταν πρόκειται για θέματα χειροσφαίρισης ή υδατοσφαίρισης αντίστοιχα.

 

Η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας συνεδριάζει σε δεκαμελή σύνθεση όταν πρόκειται για θέματα ποδοσφαίρου, σε εννεαμελή όταν πρόκειται για θέματα καλαθοσφαίρισης, σε οκταμελή όταν πρόκειται για θέματα πετοσφαίρισης, σε επταμελή σύνθεση όταν πρόκειται για θέματα χειροσφαίρισης και υδατοσφαίρισης και σε πλήρη σύνθεση με συμμετοχή όλων των παραπάνω προσώπων σε περίπτωση λήψης απόφασης για θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος.}
 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.