Νόμος 3710/08 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Έλεγχος κυκλοφορίας οχημάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου 3446/2006 (ΦΕΚ 49/Α/2006) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Σε περίπτωση μεταφοράς ραδιενεργών υλικών, είτε αυτή είναι δηλωμένη είτε όχι, στο Μικτό Κλιμάκιο Ελέγχου δύναται να συμμετέχει, εφόσον κριθεί απαραίτητο από τον επικεφαλής του Μικτού Κλιμακίου Ελέγχου, και ένα μέλος του προσωπικού της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών ορίζεται ο τρόπος και οι προϋποθέσεις συμμετοχής του μέλους του προσωπικού της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας που συμμετέχει στο Μικτό Κλιμάκιο Ελέγχου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.}

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 1.26 του άρθρου 4 του νόμου 3446/2006 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Αν πρόκειται για μεταφορά ραδιενεργών υλικών, επιβάλλεται η διοικητική κύρωση της αφαίρεσης των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος και φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών σε όποιον συμμετέχει στη μεταφορά των υλικών αυτών.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.