Νόμος 3710/08 - Άρθρο 32

Άρθρο 32: Συμβάσεις παροχής υπηρεσιών καθαρισμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο άρθρο 37 του νόμου 2072/1992 (ΦΕΚ125/Α/1992) προστίθεται εδάφιο που έχει ως ακολούθως:

 

{Το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών δύναται να αναθέτει, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το έργο της καθαριότητας των εγκαταστάσεων των Αερολιμένων και των Ραδιοβοηθημάτων της χώρας που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, σε συνεργεία παροχής υπηρεσιών καθαρισμού, ανεξάρτητα από το ύψος της δαπάνης πλήρωσης των κενών οργανικών θέσεων του αντίστοιχου κλάδου ή ειδικότητας.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.