Νόμος 3710/08 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Προσαρμογή της περί συνεργείων νομοθεσίας στις πολεοδομικές απαιτήσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Σε περίπτωση μεταβολής της χρήσης γης, για τα συνεργεία εκείνα που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης πριν από την ισχύ των νέων πολεοδομικών διατάξεων, προωθούνται οι σχετικές διαδικασίες αδειοδότησης μέχρι του τελικού σταδίου. Εάν επιβάλλεται από τις κείμενες διατάξεις η απομάκρυνση των συνεργείων αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων, αυτά απομακρύνονται σε διάστημα όχι μικρότερο των δώδεκα (12) ετών από την ημερομηνία ισχύος της σχετικής διάταξης. Ειδικότερα:

 

α) Στις περιπτώσεις που προβλέπεται από τον πολεοδομικό σχεδιασμό απομάκρυνση συνεργείων ή επιλεκτικός (χωρικά ή κατά ειδικότητα) περιορισμός τους ή απαγόρευση της ίδρυσης τους ή απαγόρευση της κτιριακής επέκτασης τους, για την έκδοση της σχετικής πολεοδομικής πράξης απαιτείται η προηγούμενη γνώμη του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, η οποία παρέχεται εντός τριμήνου.

 

β) Σε περίπτωση απαγόρευσης ίδρυσης και λειτουργίας νέων συνεργείων, εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή οικεία βούληση με σύμφωνη γνώμη του Δήμου, επιτρέπεται η μετεγκατάσταση νομίμως υφισταμένων, με άδεια λειτουργίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου συνεργείων στα όρια του ίδιου δήμου ή κοινότητας, εκτός από τις περιοχές αμιγούς κατοικίας, υπό την προϋπόθεση της οριστικής διακοπής λειτουργίας του προϋπάρχοντος συνεργείου. Ως νομίμως υφιστάμενα συνεργεία νοούνται εκείνα που διαθέτουν άδεια ίδρυσης ή άδεια ορισμένου χρόνου κατά την έκδοση της οποίας επιτρεπόταν, από τις ισχύουσες χρήσεις γης, η λειτουργία συνεργείου στην περιοχή.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.