Νόμος 3710/08 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Προσαρμογή της περί συνεργείων νομοθεσίας στις χωροταξικές απαιτήσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων διακρίνονται σε 2 κατηγορίες:

 

α. σε συνεργεία συνήθων οχημάτων (επιβατικών αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων) μέχρι 3,5 τόνων μικτού φορτίου ή δυνατότητας μεταφοράς μέχρι 9 ατόμων, και

 

β. σε συνεργεία συντήρησης και επισκευής μεγάλων και βαρέων οχημάτων άνω των 3,5 τόνων μικτού φορτίου ή δυνατότητας μεταφοράς άνω των 9 ατόμων.

 

2. Τα συνεργεία συντήρησης και επισκευής συνήθων οχημάτων, στα οποία εντάσσονται και τα συνεργεία μικροεπισκευών (όπως αποκατάστασης σημειακών ή τοπικών φθορών της βαφής) επιβατικών αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων, και τα συνεργεία εγκατάστασης συστημάτων αερίων, υγραερίων ή εναλλακτικών καυσίμων, ιδρύονται, μετεγκαθίστανται και λειτουργούν μέσα σε περιοχές, όπου επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία επαγγελματικών εργαστηρίων χαμηλής όχλησης ή όπου δεν απαγορεύεται ρητά από τις εκάστοτε ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις η ίδρυση και λειτουργία συνεργείων είτε γενικώς είτε συγκεκριμένης ειδικότητας. Συγκεκριμένα η θέση είναι κατάλληλη όταν βρίσκεται μέσα:

 

α. Σε περιοχές εντός σχεδίου πόλεως, όπου έχει καθορισθεί με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις χρήση Γενικής Κατοικίας ή Πολεοδομικού Κέντρου, κατά τα άρθρα 3 και 4 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987) ή χρήση Κατοικία Γενική ή Πολεοδομικό Κέντρο του πίνακα Ι του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος 81/1980 (ΦΕΚ 27/Α/1980), ανεξάρτητα από την ημερομηνία κατά την οποία εντάχθηκαν οι περιοχές αυτές στο σχέδιο πόλεως.

 

β. Σε περιοχές εντός σχεδίου πόλεως, όπου δεν έχει καθορισθεί χρήση γης. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον υπάρχει εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, που έχει τεθεί σε ισχύ μετά την 13-06-1997 (ημερομηνία ισχύος του νόμου 2508/1997), ισχύουν οι δεσμεύσεις του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου.

 

γ. Σε περιοχές εντός οικισμών προϋφιστάμενων της 16-08-1923 σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα 02-03-1981 (ΦΕΚ 138/Δ/1981) και σε απόσταση 500 m από τα όρια τους, όπως επίσης και σε οικισμούς με πληθυσμό μέχρι 2.000 κατοίκους, σύμφωνα με το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985), και σε απόσταση 500 m από τα όρια αυτών.

 

δ. Στις περιοχές που αναφέρονται στις περιπτώσεις α', β' και γ' δεν επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία συνεργείων μεγάλων και βαρέων οχημάτων άνω των 3,5 τόνων μικτού φορτίου ή δυνατότητας μεταφοράς άνω των 9 ατόμων.

 

3. Επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία συνεργείων συντήρησης και επισκευής μεγάλων και βαρέων οχημάτων (άνω των 3,5 τόνων μικτού φορτίου ή δυνατότητας μεταφοράς άνω των 9 ατόμων), όπως επίσης και συνεργείων συντήρησης και επισκευής συνήθων οχημάτων, στις ακόλουθες περιοχές:

 

α. Σε περιοχές Βιοτεχνικού Πάρκου - Βιομηχανικού Πάρκου και Βιοτεχνικού Πάρκου - Βιομηχανικού Πάρκου προς εξυγίανση, των άρθρων 5 και 6 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος, σε περιοχές χρήσης γης Επαγγελματική Εγκατάσταση Μη Ιδιαιτέρως Οχλούσα και Επαγγελματική Εγκατάσταση Οχλούσα, του πίνακα Ι του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος 81/1980 (ΦΕΚ 27/Α/1980), σε Βιομηχανική Περιοχή και Βιομηχανική και Επιχειρηματική Περιοχή του νόμου 2545/1997 (ΦΕΚ 254/Α/1997), σε κάθε μορφής επιχειρηματικά πάρκα, καθώς και σε περιοχές υποδοχής χρήσεων και σε περιοχές που, από ειδικές πολεοδομικές διατάξεις, προορίζονται για την εγκατάσταση βιοτεχνιών - βιομηχανιών χαμηλής, μέσης ή υψηλής όχλησης.

 

β. Σε περιοχές χονδρεμπορίου του άρθρου 7 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος ή όπου σε προεδρικό διάταγμα ή υπουργική απόφαση προβλέπεται χρήση γης χονδρεμπορίου, εφόσον το συνεργείο αποτελεί υποστηρικτικό τμήμα της κύριας εμπορικής δραστηριότητας ολοκληρωμένης μονάδας που περιλαμβάνει έκθεση, ανταλλακτικά και συναφή είδη (αξεσουάρ) ή ελαστικά και σώστρα (ζάντες) αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων.

 

γ. Σε περιοχές εκτός σχεδίου που έχουν καθορισθεί Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου ή άλλες ρυθμίσεις και στις οποίες προβλέπεται η χρήση της περιοχής βιομηχανική ή βιοτεχνική ή χονδρεμπορίου.

 

δ. Σε περιοχές εκτός σχεδίου όλης της χώρας που δεν έχουν καθορισθεί ως Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου, εφόσον δεν εμπίπτουν σε ειδικό καθεστώς προστασίας (όπως αρχαιολογικοί χώροι, περιοχές Natura κ.λ.π.) και επιτρέπεται η χρήση από τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις της περιοχής.

 

4. Απαγορεύεται η εγκατάσταση συνεργείων συντήρησης και επισκευής συνήθων αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων και μεγάλων και βαρέων οχημάτων εντός των ορίων των προ του 1923 ή με πληθυσμό κάτω των 2.000 κατοίκων παραδοσιακών οικισμών ή οικισμών χαρακτηρισμένων ως ιστορικών τόπων.

 

5. Για τη χορήγηση της οικείας πολεοδομικής άδειας στις περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός οικισμών, τα συνεργεία συντήρησης και επισκευής συνήθων αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων, όπως και οι ολοκληρωμένες μονάδες (καθετοποιημένα συγκροτήματα) εμπορίας και επισκευής τους, θεωρούνται ως επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης. Τα συνεργεία επισκευής μεγάλων και βαρέων οχημάτων θεωρούνται ως ανήκοντα στα κτίρια χρήσης Βιομηχανία - Βιοτεχνία και εφαρμόζεται το άρθρο 4 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985), όταν ανεγείρονται σε εκτός σχεδίου πόλεως περιοχή.

 

6. Για την ίδρυση συνεργείων της παραγράφου 5 σε υπόγειους χώρους πρέπει οι χώροι αυτοί να είναι χώροι κύριας χρήσης και να υπολογίζονται στο συντελεστή δόμησης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.