Νόμος 3710/08 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Ρυθμίσεις ασφάλειας και πυρασφάλειας εγκαταστάσεων και εξοπλισμών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι όροι ασφάλειας και πυρασφάλειας των εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών, όπως των πρατηρίων καυσίμων, των συνεργείων, των Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικών Ελέγχων Οχημάτων, των Εμπορευματικών Σταθμών με βάση τα ισχύοντα πρότυπα ασφαλείας.

 

2. Στα συνεργεία που περιλαμβάνουν την ειδικότητα των μηχανικών μερών ή και των ηλεκτρικών συστημάτων αυτοκινήτων, καθώς και στα συνεργεία επισκευής μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων επιτρέπεται η εγκατάσταση συσκευής δυναμομέτρησης των κινητήρων των αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών ορίζεται ο τρόπος και η θέση εγκατάστασης, η τοποθέτηση και λειτουργία των συσκευών και συστημάτων δυναμομέτρησης, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

 

3. Η παράγραφος 7 του άρθρου 23 του νόμου 3185/2003 (ΦΕΚ 229/Α/2003) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{7. Εργοστασιακής κατασκευής αυτοτελή μηχανήματα ή συσκευές στα οποία διενεργείται ολοκληρωμένη η εργασία για την οποία έχουν σχεδιαστεί, όπως φούρνοι βαφής αυτοκινήτων, διάταξη προεργασίας βαφής, αεροσυμπιεστής, συγκρότημα ζυγοστάθμισης, συγκρότημα ευθυγράμμισης, πλυντήριο αυτοκινήτων, επιτρέπεται να τοποθετούνται, καταλαμβάνοντας μία ή περισσότερες θέσεις, και στους νόμιμα υφιστάμενους βοηθητικούς χώρους των κτιρίων, όπως οι αποθήκες και οι εν γένει στεγασμένοι χώροι στάθμευσης, χωρίς να απαιτείται η έκδοση ή αναθεώρηση της άδειας οικοδομής, ούτε ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 15 του προεδρικού διατάγματος 71/1988 (ΦΕΚ 32/Α/1988) κατά το στάδιο έγκρισης της συμπληρωματικής μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας. Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου απαιτείται ο φορέας εκμετάλλευσης του συνεργείου να είναι κύριος ή νόμιμος κάτοχος των προαναφερόμενων βοηθητικών χώρων.

 

4. Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 του νόμου 1575/1985 (ΦΕΚ 207/Α/1985) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Ο κάτοχος της άδειας άσκησης επαγγέλματος της παραγράφου 4 του άρθρου 4 έχει το δικαίωμα να αναλαμβάνει όλες τις εργασίες της προηγούμενης παραγράφου, ανεξαρτήτως του αριθμού των ειδικοτήτων που περιλαμβάνει το συνεργείο.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.