Νόμος 3734/09 - Άρθρο 35

Άρθρο 35: Επιτροπή για τον Αγωγό πετρελαίου Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολη


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μπορεί να συνιστάται Επιτροπή, σε σχέση με το έργο Αγωγός πετρελαίου Μπουργκάς – Αλεξανδρούπολη που προβλέπεται από τη διεθνή Τριμερή Συμφωνία που κυρώθηκε με το νόμο 3558/2007 (ΦΕΚ 101/Α/2007), η οποία αποτελείται από τον Περιφερειάρχη ή τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης, από εκπροσώπους της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, καθώς και από εκπροσώπους Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' βαθμού, επαγγελματικών και άλλων φορέων του Νομού Έβρου.

 

Για τη συγκρότηση της Επιτροπής εκδίδεται σχετική απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.

 

Με την ίδια κοινή υπουργική απόφαση καθορίζονται οι αρμοδιότητες της Επιτροπής, ο τρόπος λειτουργίας της, οι οικονομικοί πόροι που διατίθενται για την επιχορήγηση του έργου της σε σχέση με την υποβοήθηση των αρμόδιων Υπουργείων στη διαπραγμάτευση των όρων της Συμφωνίας Διέλευσης με την εταιρεία του έργου TRANS BALKAN P.B.V., στη διενέργεια των διαδικασιών για τη μελέτη, κατασκευή και λειτουργία του αγωγού που προβλέπεται στην ανωτέρω συμφωνία, καθώς και στην επίβλεψη των σχετικών εργασιών. Επίσης καθορίζονται ο τρόπος και τα όργανα διαχείρισης και ελέγχου της επιχορήγησης, οι σχετικές διαδικασίες και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 19 του νόμου 3769/2009 (ΦΕΚ 105/Α/2009), με την παράγραφο 22 του άρθρου 42 του νόμου 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.