Νόμος 3734/09 - Άρθρο 35a

Άρθρο 35Α


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 33 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (νόμος 2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α/2000)) εφαρμόζεται και στο έργο κατασκευής και εκμετάλλευσης του αγωγού πετρελαίου Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολη ανεξάρτητα από το χρόνο ολοκλήρωσης του έργου ή την τυχόν μη ολοκλήρωση αυτού. Η τυχόν μη ολοκλήρωση του έργου δεν επηρεάζει το δικαίωμα έκπτωσης ή επιστροφής του φόρου εισροών επί των επενδυτικών αγαθών και των εν γένει δαπανών του έργου.

 

Η ισχύς των διατάξεων των εδαφίων αυτών αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου 3734/2009 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 40 του νόμου 4062/2012 (ΦΕΚ 70/Α/2012).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.