Νόμος 3773/09 - Άρθρο 25

Άρθρο 25: Παραχώρηση και μεταβίβαση κινητών και ακινήτων πραγμάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η Βόλος 2013 δύναται να παραχωρεί τη χρήση ή να μεταβιβάζει την κυριότητα κινητών και ακινήτων πραγμάτων προς το Ελληνικό Δημόσιο, με αντάλλαγμα, το οποίο προσδιορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού, ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του οργάνου διοίκησης της Βόλος 2013. Κινητά και ακίνητα της Βόλος 2013, που έχουν αποκτηθεί με δαπάνες του Ελληνικού Δημοσίου μετά την εκπλήρωση του σκοπού τους, παραδίδονται άνευ ανταλλάγματος στο Ελληνικό Δημόσιο. Με απόφαση των ίδιων Υπουργών επιτρέπεται να ανατίθεται η διοίκηση και διαχείριση των κινητών και ακινήτων του προηγούμενου εδαφίου, στην εταιρεία Ολυμπιακά Ακίνητα Ανώνυμη Εταιρεία, η οποία τα διαθέτει, χωρίς αντάλλαγμα, σε υπηρεσίες του Δημοσίου ή τα διαχειρίζεται σύμφωνα με τη διάταξη της περιπτώσεως β' της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του νόμου 3016/2002 (ΦΕΚ 110/Α/2005).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.