Νόμος 3773/09 - Άρθρο 46

Άρθρο 46: Τελικές διατάξεις - Καταργούμενες διατάξεις - Έναρξη ισχύος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κάθε διάταξη νόμου ή κανονιστικής πράξης αντίθετης προς τις διατάξεις του παρόντος νόμου καταργείται, εξαιρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του νόμου 3708/2008 (ΦΕΚ 210/Α/2008) και της περίπτωσης α' της παραγράφου 5 του άρθρου 53 του νόμου 2725/1999, που διατηρούνται σε ισχύ.

 

2. Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.