Νόμος 3850/10 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Ειδικότητες τεχνικού ασφάλειας κατά δραστηριότητα επιχειρήσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να αναθέσουν καθήκοντα τεχνικού ασφάλειας σε άτομα με ειδικότητα από εκείνες που ορίζονται στον παρακάτω πίνακα:

 

Α/Α

Κλάδοι Οικονομικής Δραστηριότητας

Κωδικός Αριθμός

Επιτρεπόμενες Ειδικότητες Τεχνικών Ασφαλείας

Παρατηρήσεις

1

Γεωργία

01

Πτυχιούχοι Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος

Μηχανολόγος Μηχανικός

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Χημικός Μηχανικός

Γεωπόνος

Χημικός

Πτυχιούχοι Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος

Τμήματος Μηχανολογίας

Τμήματος Ενεργειακής Τεχνικής

Τμήματος Ηλεκτρολογίας

Τμήματος Φυτικής παραγωγής

Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων Τμήματος Γεωργικών μηχανών και αρδεύσεων

 

2

Κτηνοτροφία

02

Πτυχιούχοι Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος

Τμήματος Μηχανολογίας

Τμήματος Ηλεκτρολογίας

Τμήματος Ενεργειακής Τεχνικής

Επιπλέον

α) Στον κλάδο Κτηνοτροφίας

Πτυχιούχοι Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Τμήματος Ζωικής παραγωγής

β) Στον κλάδο Δασοπονίας

Πτυχιούχοι Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Δασολόγος και

Πτυχιούχοι Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Τμήματος Δασοπονίας

γ) Στον κλάδο Θήρας

Πτυχιούχοι Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Τμήμα θηραματοπονίας

δ) Στον κλάδο Αλιείας

Πτυχιούχοι Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Τμήματος Ιχθυοκομίας Αλιείας

Δασοπονία

03

Θήρα

04

Αλιεία

05

3

Ορυχεία άνθρακα

11

Πτυχιούχοι Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Μηχανολόγος Μηχανικός

α) Εφόσον απασχολείται ένας μόνο τεχνικός ασφάλειας αυτός θα είναι Μηχανικός Μεταλλείων

Μεταλλείο

12

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Λατομεία

14,15

Μηχανικός Μεταλλείων

Αλυκές

16

Χημικός ή Χημικός Μηχανικός

Πτυχιούχοι Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος

Τμήματος Μηχανολογίας

Τμήματος Ενεργειακής Τεχνικής

Τμήματος Ηλεκτρολογίας

β) Επιπλέον Στις αλυκές

Πτυχιούχοι Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πολιτικός Μηχανικός

Πτυχιούχοι Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Τμήματος Πολιτικών έργων υποδομής Τμήματος δομικών έργων

4

Υδρογονάνθρακες και γηγενή καύσιμα αέρια

13

Πτυχιούχοι Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος

Μηχανολόγος Μηχανικός

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Χημικός Μηχανικός

Χημικός Μηχανικός Μεταλλείων

Πτυχιούχοι Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος

Τμήματος Μηχανολογίας

Τμήματος Ηλεκτρολογίας

Τμήματος Χημικών Πετρελαίων

Τμήματος Ενεργειακής Τεχνικής

α) Επιπλέον

Στον κλάδο Γεωτρήσεις προς ανεύρεση πετρελαίου και γηγενών καυσίμων αερίων Πτυχιούχοι Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πολιτικός Μηχανικός

β) Εφόσον απασχολείται ένας μόνο τεχνικός ασφάλειας αυτός θα είναι Μηχανικός Μεταλλείων

 

5

Βιομηχανία ειδών διατροφής

20

Πτυχιούχοι Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος

Μηχανολόγος Μηχανικός

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Χημικός Μηχανικός

Χημικός

Πτυχιούχοι Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος

Τμήματος Μηχανολογίας

Τμήματος Ηλεκτρολογίας

Τμήματος Ενεργειακής Τεχνικής

Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων

 

6

Βιομηχανία ποτών

21

Πτυχιούχοι Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος

Μηχανολόγος Μηχανικός

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Χημικός Μηχανικός

Χημικός

Πτυχιούχοι Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος

Τμήματος Μηχανολογίας

Τμήματος Ηλεκτρολογίας

Τμήματος Οινολογίας και Τεχνολογίας ποτών

Τμήματος Ενεργειακής Τεχνικής

 

7

Καπνοβιομηχανίας

22

Πτυχιούχοι Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος

Μηχανολόγος Μηχανικός

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Χημικός Μηχανικός

Χημικός

Πτυχιούχοι Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος

Τμήματος Μηχανολογίας

Τμήματος Ηλεκτρολογίας

Τμήματος Ενεργειακής Τεχνικής

 

8

Υφαντικές βιομηχανίες

23

Πτυχιούχοι Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος

Μηχανολόγος Μηχανικός

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Χημικός Μηχανικός

Χημικός

Πτυχιούχοι Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος

Τμήματος Μηχανολογίας

Τμήματος Ηλεκτρολογίας

Τμήματος Ενεργειακής Τεχνικής

Τμήματος Κλωστοϋφαντουργίας

 

9

Βιομηχανία ειδών υποδήσεως, ενδυμασίας

και διαφόρων ειδών από ύφασμα

24

Πτυχιούχοι Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος

Μηχανολόγος Μηχανικός

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Πτυχιούχοι Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος

Τμήματος Μηχανολογίας

Τμήματος Ηλεκτρολογίας

Τμήματος Ενεργειακής Τεχνικής

ΕΠΙΠΛΕΟΝ

Στον κλάδο Υποδηματοποιίας Πτυχιούχοι Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Χημικός Μηχανικός και Χημικός

10

Βιομηχανία ξύλου και φελλού

25

Πτυχιούχοι Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος

Μηχανολόγος Μηχανικός

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Πτυχιούχοι Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος

Τμήματος Μηχανολογίας

Τμήματος Ηλεκτρολογίας

Τμήματος Ενεργειακής Τεχνικής

ΕΠΙΠΛΕΟΝ

Στον κλάδο Πριστήρια και μηχανική κατεργασία ξύλου Πτυχιούχοι Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Χημικός Μηχανικός και Χημικός

11

α) Βιομηχανία επίπλων και ειδών επιπλώσεως

26

Πτυχιούχοι Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος

Μηχανολόγος Μηχανικός

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Χημικός Μηχανικός

Χημικός

Πτυχιούχοι Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος

Τμήματος Μηχανολογίας

Τμήματος Ηλεκτρολογίας

Τμήματος Ενεργειακής Τεχνικής

 

 

β) Βιομηχανία χάρτου

27

 

 

γ) Εκτυπώσεις εκδόσεις και συναφείς δραστηριότητες

28

ΕΠΙΠΛΕΟΝ

Στον κλάδο Εκτυπώσεις - Εκδόσεις Πτυχιούχοι Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Τμήματος Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών

 

δ) Βιομηχανία δέρματος και γουναρικών

29

 

 

ε) Βιομηχανία προϊόντων από ελαστικό και πλαστικό

30

 

 

στ) Χημικές βιομηχανίες

31

 

 

ζ) Βιομηχανία παραγώγων πετρελαίου και άνθρακος

32

β) Στον κλάδο βιομηχανία παραγώγων πετρελαίου και άνθρακος Πτυχιούχοι Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Τμήματος Χημικών Πετρελαίων

 

η) Βιομηχανία προϊόντων από μη μεταλλικά ορυκτά

33

 

12

Βασικές μεταλλουργικές

βιομηχανίες

34

Πτυχιούχοι Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος

Μηχανολόγος Μηχανικός

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Χημικός Μηχανικός

Μεταλλειολόγος - Μεταλλουργός Μηχανικός

Πτυχιούχοι Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος

Τμήματος Μηχανολογίας

Τμήματος Ηλεκτρολογίας

Τμήματος Ενεργειακής Τεχνικής

 

13

α) Κατασκευή τελικών προϊόντων εκ μετάλλου

35

Πτυχιούχοι Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος

Μηχανολόγος Μηχανικός

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Πτυχιούχοι Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος

Τμήματος Μηχανολογίας

Τμήματος Ηλεκτρολογίας

Τμήματος Ενεργειακής Τεχνικής

 

β) Κατασκευή μηχανών και συσκευών

36

 

14

Κατασκευή ηλεκτρικών μηχανών, συσκευών και λοιπών ειδών

37

Πτυχιούχοι Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος

Μηχανολόγος Μηχανικός

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Πτυχιούχοι Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος

Τμήματος Μηχανολογίας

Τμήματος Ηλεκτρολογίας

Τμήματος Ηλεκτρονικής

Τμήματος Αυτοματισμού

Τμήματος Ενεργειακής Τεχνικής

 

15

Κατασκευή μεταφορικών μέσων

38

Πτυχιούχοι Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος

Μηχανολόγος Μηχανικός

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Πτυχιούχοι Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος

Τμήματος Μηχανολογίας

Τμήματος Ηλεκτρολογίας

Τμήματος Ενεργειακής Τεχνικής

και Τμημάτων Ναυπηγικής ή Οχημάτων αναλόγως είδους της επιχείρησης

 

16

Λοιπές βιομηχανίες

39

Πτυχιούχοι Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος

Μηχανολόγος Μηχανικός

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Πτυχιούχοι Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος

Τμήματος Μηχανολογίας

Τμήματος Ηλεκτρολογίας

Τμήματος Ενεργειακής Τεχνικής

Επιπλέον

Στις βιομηχανίες κατασκευής ιατρικών εργαλείων και οργάνων Πτυχιούχοι Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Τμήματος Τεχνολογίας ιατρικών οργάνων

17

α)Ηλεκτρισμός

411

Πτυχιούχοι Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος

Μηχανολόγος Μηχανικός

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Πτυχιούχοι Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος

Τμήματος Μηχανολογίας

Τμήματος Ηλεκτρολογίας

Τμήματος Ενεργειακής Τεχνικής

 

β)Φωταέριο

412

α) Στον κλάδο Φωταέριο Πτυχιούχοι Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Χημικός Μηχανικός και Χημικός

γ)Ατμός

413

 

δ)Ύδρευση

42

β) Στον κλάδο Ύδρευσης Πτυχιούχοι Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πολιτικός Μηχανικός

18

α)Κατεδαφίσεις και εκσκαφές

500

Πτυχιούχοι Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος

Πολιτικός Μηχανικός

Αρχιτέκτων Μηχανικός

Πτυχιούχοι Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος

Τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων

 

β) Κατασκευές κτιρίων

501

 

γ) Εγκαταστάσεις εντός κτιρίων

502

 

δ) Εργασίες αποπεράτωσης κτιρίων

503

 

19

Δημόσια Κτίρια

504

Πτυχιούχοι Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος

Πολιτικός Μηχανικός

Αρχιτέκτων Μηχανικός

Πτυχιούχοι Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος

Τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων

Τμήματος Πολιτικών Έργων Υποδομής

ΕΠΙΠΛΕΟΝ

Στον κλάδο Δίκτυα τηλεπικοινωνιών και Ηλεκτρικά

Πτυχιούχοι Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος

Μηχανολόγος Μηχανικός

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Πτυχιούχοι Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος

Τμήματος Μηχανολογίας

Τμήματος Ηλεκτρολογίας

Τμήματος Αυτοματισμού

Τμήματος Ηλεκτρονικής

Τμήματος Ενεργειακής Τεχνικής

20

α) Εμπόριο

6

Πτυχιούχοι Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος

Μηχανολόγος Μηχανικός

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Χημικός Μηχανικός

Χημικός

Πτυχιούχοι Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος

Τμήματος Μηχανολογίας

Τμήματος Ηλεκτρολογίας

Τμήματος Ενεργειακής Τεχνικής

Κάθε άλλη ειδικότητα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος και Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος που το αντικείμενο σπουδών έχει σχέση με τις εγκαταστάσεις και την παραγωγική διαδικασία των επιχειρήσεων Τεχνικής

 

β) Μεταφορές,

Αποθηκεύσεις, Επικοινωνίες

7

γ) Τράπεζες και λοιπά Οικονομικά Ιδρύματα,Ασφάλειες

8

δ) Λοιπές Υπηρεσίες

9

 

 

 

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας η οποία εκδίδεται μετά από γνωμοδότηση του Συμβουλίου Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων σύμφωνα με το άρθρο 26 του νόμου 3850/2010, μπορεί να καθορίζεται και πέραν των προβλεπομένων στο εν λόγω άρθρο το απαιτούμενο επίπεδο γνώσεων και οι ειδικότητες του τεχνικού ασφάλειας ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων και το είδος της δραστηριότητας της επιχείρησης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 36 του νόμου 4144/2013 (ΦΕΚ 88/Α/2013).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.