Νόμος 3883/10 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Διακρίσεις - Ειδικότητες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι Αξιωματικοί του Στρατού Ξηράς διακρίνονται σε:

 

α. Όπλων:

 

(1) Πεζικού

(2) Ιππικού-Τεθωρακισμένων

(3) Πυροβολικού

(4) Μηχανικού

(5) Διαβιβάσεων - Ηλεκτρονικού Πολέμου

(6) Αεροπορίας Στρατού

 

β. Σωμάτων:

 

(1) Τεχνικού

(2) Εφοδιασμού - Μεταφορών

(3) Υλικού Πολέμου, με τις γενικές ειδικότητες:

 

(α) Υλικού Πολέμου

(β) Πυροτεχνουργών

 

(4) Έρευνας-Πληροφορικής

 

(5) Υγειονομικού, με τις γενικές ειδικότητες:

 

(α) Ιατρού

(β) Οδοντιάτρου

(γ) Κτηνιάτρου

(δ) Φαρμακοποιού

(ε) Ψυχολόγου

(στ) Νοσηλευτικής

(ζ) Λοιπών Ειδικοτήτων, με τις γενικές ειδικότητες:

 

(1) Διαχειριστών Υγειονομικού

 

(2) Διοικητικών Υγειονομικού

 

(6) Οικονομικού

 

(7) Γεωγραφικού, με τις γενικές ειδικότητες:

 

(α) Γεωγραφικού

(β) Αρχιτεχνίτων Τυπογράφων

 

(8) Ελεγκτικού.

 

(9) Στρατιωτικών Γραμματέων, με τις γενικές ειδικότητες:

 

(α) Στρατιωτικών Γραμματέων

(β) Διερμηνέων

 

(10) Ταχυδρομικού

 

(11) Μουσικού

 

(12) Φροντιστών, με τις γενικές ειδικότητες που υπάγονται στα αντίστοιχα Όπλα:

 

(α) Πεζικού

(β) Ιππικού - Τεθωρακισμένων

(γ) Πυροβολικού

(δ) Μηχανικού

(ε) Διαβιβάσεων - Ηλεκτρονικού Πολέμου

(στ) Αεροπορίας Στρατού.

 

(13) Αρχιτεχνίτων Όπλων, με τις γενικές ειδικότητες που υπάγονται στα αντίστοιχα Όπλα:

 

(α) Πεζικού

(β) Ιππικού - Τεθωρακισμένων

(γ) Πυροβολικού

(δ) Μηχανικού

(ε) Διαβιβάσεων - Ηλεκτρονικού Πολέμου

(στ) Αεροπορίας Στρατού

 

(14) Αρχιτεχνίτων Σωμάτων, με τις γενικές ειδικότητες που υπάγονται στα αντίστοιχα Σώματα:

 

(α) Τεχνικού

(β) Εφοδιασμού και Μεταφορών

(γ) Υλικού Πολέμου

(δ) Αρχιτεχνίτη Έρευνας - Πληροφορικής

(ε) Υγειονομικού και Κτηνιατρικού Υλικού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 110 του νόμου 3978/2011 (ΦΕΚ 137/Α/2011), με το άρθρο 28 του νόμου [Ν] 4494/2017 (ΦΕΚ 165/Α/2017).

 

2. Οι Αξιωματικοί του Πολεμικού Ναυτικού διακρίνονται σε:

 

α. Μάχιμους

β. Μηχανικούς

γ. Σωμάτων:

 

(1) Οικονομικού

 

(2) Υγειονομικού, με τις γενικές ειδικότητες: (α) Ιατρού (β) Οδοντιάτρου (γ) Κτηνιάτρου (δ) Φαρμακοποιού (ε) Ψυχολόγου (στ) Νοσηλευτικής

 

(3) Ειδικοτήτων.

 

3. Οι Αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας διακρίνονται σε:

 

α. Ιπτάμενους

 

β. Μηχανικούς (Αεροσκαφών, Τηλεπικοινωνιών - Ηλεκτρονικών και Αεροπορικών Εγκαταστάσεων)

 

γ. Αεράμυνας

 

δ. Σωμάτων:

 

(1) Οικονομικών

 

(2) Υγειονομικών, με τις γενικές ειδικότητες:

 

(α) Ιατρού

(β) Οδοντιάτρου

(γ) Κτηνιάτρου

(δ) Φαρμακοποιού

(ε) Ψυχολόγου

(στ) Νοσηλευτικής

 

(3) Εφοδιαστών

 

(4) Διοικητικών

 

(5) Μετεωρολόγων

 

(6) Έρευνας-Πληροφορικής

 

(7) Ραδιοναυτίλων

 

(8) Τεχνικής Υποστήριξης (Μηχανικών, Οπλουργών, Αεράμυνας, Ηλεκτρολόγων, Τηλεπικοινωνιών - Ηλεκτρονικών, Συντηρητών Αεροπορικών Εγκαταστάσεων, Εφοδιαστών, Έρευνας - Πληροφορικής)

 

(9) Υπηρεσιών Υποστήριξης (Διοικητικών, Πληροφοριών, Μετεωρολόγων, Οικονομικών, Άμυνας Αεροδρομίων)

 

(10) Μουσικών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 55 του νόμου 4278/2014 (ΦΕΚ 157/Α/2014).

 

4. Οι Αξιωματικοί των Κοινών Σωμάτων διακρίνονται σε:

 

α. Στρατολογικού - Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων

α)1. Οικονομικών Επιθεωρητών (ΟΕ).

β. Στρατιωτικών Δικαστικών Γραμματέων

γ. Στρατιωτικών Ιερέων

δ. Διοικητικούς Στρατολογικού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 22 του νόμου [Ν] 4494/2017 (ΦΕΚ 165/Α/2017).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.