Νόμος 3883/10 - Άρθρο 34

Άρθρο 34: Αξιωματικοί Εκτός Οργανικών Θέσεων (ΕΟΘ)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εκτός Οργανικών Θέσεων τίθενται μέχρι τη συμπλήρωση πλήρους πραγματικής (συντάξιμης) υπηρεσίας τριάντα πέντε (35) ετών με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, κατόπιν πρότασης του οικείου Συμβουλίου Κρίσεων και εφόσον το επιθυμούν:

 

α. Ανθυπολοχαγοί και αντίστοιχοι έως και Συνταγματάρχες και αντίστοιχοι που κρίνονται τρεις (3) φορές, διαδοχικά ή μη, ως Αξιωματικοί ως Διατηρητέοι στον αυτό βαθμό, μέχρι τη συμπλήρωση πλήρους συντάξιμης στρατιωτικής υπηρεσίας.

 

β. Όσοι κρίνονται ως ευδοκίμως τερματίσαντες σύμφωνα με την περίπτωση β' της παραγράφου 7 του άρθρου 25.

 

γ. Όσοι αναφέρονται σε άλλες διατάξεις του παρόντος νόμου ή σε συναφείς διατάξεις άλλων νόμων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 19 του άρθρου 10 του νόμου 4609/2019 (ΦΕΚ 67/Α/2019).

 

2. Οι Αξιωματικοί που τίθενται, σύμφωνα με τα παραπάνω, Εκτός Οργανικών Θέσεων:

 

α. Δεν μπορούν να επανέλθουν στην προηγούμενη κατάσταση τους ούτε να προαχθούν παρά μόνο επ' ανδραγαθία.

 

β. Κρίνονται όταν έχουν συμπληρώσει πραγματική συντάξιμη υπηρεσία τριάντα πέντε (35) ετών.

 

γ. Παραμένουν στην τελευταία θέση της επετηρίδας των ομοιοβάθμων τους.

 

δ. Υπηρετούν σε κενές θέσεις σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες Πίνακες Οργάνωσης Υλικού (ΠΟΥ) του οικείου Κλάδου και των Κοινών Σωμάτων και ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.