Νόμος 3897/10 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Οδική Βοήθεια


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 του νόμου 3651/2008 (ΦΕΚ 44/Α/2008), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 3783/2009 (ΦΕΚ 136/Α/2009), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Οι επιχειρήσεις αυτές δραστηριοποιούνται τουλάχιστον στους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης. Οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται με ίδια μέσα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2, τουλάχιστον στον έναν από τους δύο παραπάνω νομούς.}

 

2. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του νόμου 3651/2008, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 3783/2009, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ. Αντίγραφο της σύμβασης συνεργασίας που έχει συνάψει με μια (1) έως τρεις (3) κατ' ανώτατο όριο μικτές επιχειρήσεις οδικής βοήθειας οχημάτων.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.