Νόμος 3897/10 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Σταθμοί αυτοκινήτων για την εξυπηρέτηση των επιβατών του Μετρό Νομού Αττικής και Νομού Θεσσαλονίκης και διατήρηση λειτουργίας εγκαταστάσεων διάθεσης καυσίμων εντός των αμαξοστασίων συγκοινωνιακών φορέων κοινωφελούς χαρακτήρα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 6 του άρθρου 9 του νόμου 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/2002) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. Οι απαιτούμενες άδειες για την κατασκευή των παραπάνω έργων και εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των οικοδομικών αδειών, χορηγούνται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων. Οι απαιτούμενες άδειες λειτουργίας των χώρων στάθμευσης των Σταθμών Μετεπιβίβασης της παραγράφου 5 και γενικότερα κάθε χώρου στάθμευσης που αφορά στην εξυπηρέτηση των επιβατών του Μετρό του Νομού Αττικής και του Νομού Θεσσαλονίκης, χορηγούνται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων περί διενέργειας αυτοψίας, αποδεικτικών και γραμματίων καταθέσεων, έκδοσης άδειας ίδρυσης και ειδικών εγκρίσεων που καλύπτονται από τη γενικότερη άδεια του Μετρό.}

 

2. Στο άρθρο 1 του νομοθετικού διατάγματος 511/1970 (ΦΕΚ 91/Α/1970) προστίθεται νέα παράγραφος 6 ως ακολούθως:

 

{6. Οι εγκαταστάσεις διάθεσης υγρών και αερίων καυσίμων, συνεργείων οχημάτων, πλυντηρίων - λιπαντηρίων και χώρων στάθμευσης που εξυπηρετούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς των εταιρειών ΟΣΥ ΑΕ και ΣΤΑΣΥ ΑΕ και αυτών που υπάγονται στο νόμο 2963/2001 (ΦΕΚ 268/Α/2001), καθώς και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των επιχειρήσεών τους, καθώς και υφιστάμενες μονάδες τεμαχισμού και συμπίεσης ογκωδών αντικειμένων και βιομάζας, που χωροθετούνται εντός των αμαξοστασίων τους, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων παραμένουν και λειτουργούν ως έχουν, επί 5 έτη από την ισχύ του παρόντος μέχρι τις 31-12-2019, εφόσον διαθέτουν πιστοποιητικό πυρασφάλειας.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Υποδομών και Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την ίδρυση και λειτουργία των εφεξής ιδρυομένων εγκαταστάσεων υγρών και αερίων καυσίμων των παραπάνω αναφερόμενων εταιρειών, καθώς και η προσαρμογή των ήδη λειτουργούντων στις διατάξεις αυτής.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 114 του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 60 του νόμου 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/2013), με το άρθρο 132 του νόμου 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α/2017).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.