Νόμος 3918/11 - Άρθρο 47

Άρθρο 47


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο τέλος της περίπτωσης α' του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του νόμου 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/2010), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 20 παράγραφος 2 του νόμου 3868/2010 (ΦΕΚ 29/Α/2010) μετά τη λέξη τοξικομανών τίθεται κόμμα (,) και προστίθεται η εξής φράση:

 

{, ο κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πληρωμάτων Ασθενοφόρου του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας και των νοσηλευτικών Ιδρυμάτων του Εθνικού Συστήματος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το προσωπικό στελέχωσης των κλάδων νοσηλευτικού, ιατρικού και λοιπού επιστημονικού προσωπικού της ιατρικής υπηρεσίας των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου 3106/2003 (ΦΕΚ 30/Α/2003) και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που ασκούν δραστηριότητες στους τομείς υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης και εποπτεύονται και ελέγχονται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.