Νόμος 3937/11 - Άρθρο 33

Άρθρο 33: Τροποποιήσεις του άρθρου 22 του νόμου 3897/2010


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση α' της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του νόμου 3897/2010 (ΦΕΚ 208/Α/2010) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{α. Για τους χώρους που διατηρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του νόμου 3843/2010 δεν οφείλονται αναδρομικά οποιοσδήποτε φόρος, καθώς και οποιασδήποτε μορφής τέλη και πρόστιμα. Τυχόν ήδη καταβληθέντες φόροι, τέλη και σχετικά πρόστιμα δεν αναζητούνται.}

 

2. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του νόμου 3897/2010 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{γ. Η αλλαγή της χρήσης του ακινήτου που επέρχεται με την υπαγωγή στις διατάξεις του νόμου 3843/2010 δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του τέλους του άρθρου 24 του νόμου 2130/1993, καθώς και των τελών του νόμου [Ν] 25/1975 και του άρθρου 25 του νόμου 1828/1989, όπως ισχύουν.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.