Νόμος 3937/11 - Άρθρο 34

Άρθρο 34


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι προθεσμίες υποβολής των δικαιολογητικών της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του νόμου 3843/2010 (ΦΕΚ 62/Α/2010) στις πολεοδομικές υπηρεσίες για την υπαγωγή ακινήτων στις διατάξεις των διατηρούμενων χώρων του ίδιου ως άνω νόμου παρατείνονται αφότου έληξαν μέχρι την 30-06-2011.

 

Για τις από 01-01-2011 υποβαλλόμενες αιτήσεις η προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης του ειδικού προστίμου, που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 6 του νόμου 3843/2010, όπως ισχύει, παρατείνεται μέχρι τις 31-10-2011.

 

2. Τα συλλογικά όργανα που προβλέπονται από την πολεοδομική νομοθεσία (Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου, Επιτροπές Κρίσης Αυθαιρέτων, Επιτροπές Κρίσης Ετοιμόρροπων Κτιρίων Συμβούλια Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος - Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος) συνεχίζουν να λειτουργούν και μετά την 01-01-2011 με την ίδια σύνθεση και χωρική αρμοδιότητα, μέχρι την εκ νέου συγκρότηση τους ή τη σύσταση νέων Οργάνων με αντίστοιχες αρμοδιότητες βάσει των ρυθμίσεων του νόμου 3852/2010.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.