Νόμος 4021/11 - Άρθρο 28

Άρθρο 28: Μεταβατική διάταξη


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος που έχουν εξαιρεθεί από την εφαρμογή διατάξεων δυνάμει του άρθρου 58 του νόμου [Ν] 3601/2007, δύναται να συνεχίσουν να ασκούν δραστηριότητες σύμφωνα με το Κεφάλαιο Ι' του ίδιου νόμου, μέχρι την 30-04-2012, χωρίς να υποχρεούνται να εφαρμόσουν τις διατάξεις των άρθρων 12 έως 19 του παρόντος Κεφαλαίου. Μετά την πάροδο της συγκεκριμένης χρονικής περιόδου και εφόσον τα εν λόγω ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος δεν έχουν λάβει άδεια λειτουργίας ούτε εξαίρεση κατά την έννοια του άρθρου 19, απαγορεύεται να εκδίδουν ηλεκτρονικό χρήμα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.