Νόμος 4025/11 - Άρθρο 22

Άρθρο 22: Διοίκηση νοσοκομείων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος της παραγράφου 11 του άρθρου 66 του νόμου 3984/2011 (ΦΕΚ 150/Α/2011) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Ο κοινός Διοικητής, που συμμετέχει με την ιδιότητα του Προέδρου στο Ενιαίο Συλλογικό Όργανο Διοίκησης διασυνδεόμενων Νοσοκομείων, αναπληρώνεται στα καθήκοντα του από το μέλος εκείνο το οποίο ορίζεται ως Αντιπρόεδρος με την απόφαση ορισμού μελών του εν λόγω Οργάνου και εδρεύει στην έδρα του Διοικητικού Συμβουλίου.}

 

2. Η περίπτωση α' της παραγράφου 12 του άρθρου 66 του νόμου 3984/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α) τον αναπληρωτή διοικητή των διασυνδεόμενων νοσοκομείων ως Πρόεδρο του Συμβουλίου Διοίκησης, αναπληρούμενο στα καθήκοντα του από τον Προϊστάμενο της Διοικητικής - Οικονομικής Υπηρεσίας και μέλος του συμβουλίου διοίκησης του διασυνδεόμενου νοσοκομείου.}

 

3. Στην παράγραφο 14 του άρθρου 66 του νόμου 3984/2011 (ΦΕΚ 150/Α/2011) προστίθεται τέταρτο εδάφιο ως εξής:

 

{Στα διασυνδεόμενα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας ο κοινός Διοικητής μπορεί με πράξη του να μεταβιβάζει στον αναπληρωτή Διοικητή το δικαίωμα να υπογράφει με εντολή του πράξεις ή άλλα έγγραφα της αρμοδιότητας του και να ασκεί επιπλέον συγκεκριμένες αρμοδιότητες.}

 

4. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του νόμου 2716/1999 (ΦΕΚ 96/Α/1999) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Οι Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης που συστήνονται ως άνω προβλέπονται στον Οργανισμό των οικείων νοσοκομείων, δεν συνυπολογίζονται στις νοσηλευτικές κλίνες και το επιπλέον προσωπικό για τη λειτουργία τους υπολογίζεται με συντελεστή 1,75 επί της συνολικής δυναμικότητας σε φιλοξενούμενους της μονάδας.}

 

5. Στα νησιά που δεν έχουν νοσοκομείο, ο μέχρι τώρα Αναπληρωτής Διοικητής ή ελλείψει αυτού ο Αντιπρόεδρος, μετέχει ως μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 6 του νόμου 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/2012).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.