Νόμος 4030/11 - Άρθρο 56

Άρθρο 56


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο άρθρο 12 του νόμου 3889/2010 Ρύθμιση θεμάτων του Ειδικού Φορέα Δασών προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

 

{4. Δαπάνες από πιστώσεις του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου οικονομικού έτους 2011, που θα προκύψουν από τα δασικά έργα και εργασίες που ανατέθηκαν και εκτελέστηκαν από τις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων στα πλαίσια υλοποίησης σχετικών αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου εντός του 2011, καταβάλλονται κατά παρέκκλιση του άρθρου 49 του νόμου 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/2011) από τα Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης του άρθρου 190 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) μέχρι την 30-06-2012 με τη διαδικασία της επιχορήγησής τους από το Πράσινο Ταμείο, ύστερα από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

Τυχόν αδιάθετα υπόλοιπα που θα προκύψουν μετά την οικονομική τακτοποίηση και εξόφληση των ανωτέρω δαπανών θα κατατεθούν στον ΕΔ - Υπουργείο Εσωτερικών - Ειδικός Λογαριασμός Αδιάθετων Ποσών των μεταφερόμενων Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης σε εφαρμογή της κοινής υπουργικής απόφασης [Α] 33803/25-07-2011 των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών Άνοιγμα Λογαριασμού Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1710/Β/2011). Ο έλεγχος της νομιμότητας και κανονικότητας, η εκκαθάριση, η εντολή πληρωμής και η πληρωμή των δαπανών πραγματοποιούνται επίσης από τα Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.