Νόμος 4053/12 - Άρθρο 20

Άρθρο 20: Καταργούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου καταργούνται:

 

α. Το νομοθετικό διάταγμα [Ν] 496/1970 Περί οργανώσεως και λειτουργίας των Ταχυδρομείων (ΦΕΚ 73/Α/1970), εκτός των άρθρων 1 και 17.

 

β. Ο νόμος [Ν] 2668/1998 Οργάνωση του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 282/Α/1998), όπως έχει τροποποιηθεί με το νόμο 3185/2003 (ΦΕΚ 229/Α/2003), πλην των άρθρων 23, 26, 27, 28 και 29, ως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

 

2. Οι κανονιστικές διατάξεις που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση των ως άνω νόμων διατηρούνται σε ισχύ έως τη ρητή τροποποίηση ή κατάργησή τους με τις κανονιστικές διατάξεις που προβλέπονται στον παρόντα νόμο.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.